Zdroj foto: Ground Picture / Shutterstock.com

Odpad by vám nemal byť ľahostajný

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko odpadu doma produkujete a aká je jeho následná cesta? Drviče a systémy na triedenie sú ideálnym riešením pre každého, kto hľadá efektívny spôsob nakladania s odpadom

Znížte objem bio odpadu v kuchyni

Pre každého, kto hľadá efektívny spôsob nakladania s odpadom v domácnosti, je drvič odpadu ideálnym pomocníkom. Ide o praktický kuchynský spotrebič, ktorý pod silným výkonom rozdrví a rozomelie bio odpad, ktorý pri varení či zaobchádzaní s potravinami vznikne. Premení väčšie zbytky na malé, ľahko spracovateľné kúsky.

Drvič odpadu je skvelý nástroj, ktorý pomáha znižovať množstvo vznikajúceho kuchynského odpadu a tiež zvyšovať účinnosť procesu triedenia odpadu.Vy môžete následne vzniknutú „hmotu“ použiť napríklad ako hnojivo alebo kompost.

Separácia odpadu v domácnosti

Okrem používania drviča je nutné aj recyklovať. O triedení, následnej recyklácii odpadu a jej dôležitosti už počul každý. Patríte však medzi rodiny, ktoré majú koše na separovaný odpad a precízne všetko oddeľujú? Triedenie odpadu sa v jednoduchosti používa na rozdeľovanie recyklovateľných materiálov od tých nerecyklovateľných, čo umožňuje efektívnejšie postupy recyklácie.Separácia, a to aj na úrovni jednotlivých domácností, je potrebná pre efektívne nakladanie s odpadom.

Farebné delenie

Drvič odpadu a košový systém triedenia sú dôležitými súčasťami plánu nakladania s domácim (prípadne aj kancelárskym) odpadom. Je možné znížiť množstvo odpadu, ktorý končí na bežnej skládke a tiež zvýšiť účinnosť procesu recyklovania.

Proces triedenia odpadu pomáha rozdeliť rôzne druhy odpadu do jednotlivých kategórií, aby sa dali ľahšie spracovať a opätovne použiť. Jednoduchým farebným označením košov na recyklovaný odpad budete vždy vedieť, čo kam patrí. Najbežnejšie sú:

  • zelené nádoby – sklo,
  • žlté nádoby – plast,
  • modré nádoby – papier,
  • hnedé nádoby – bioodpad.

Pridajte komentár