Zdroj foto: Letisko Košice

Letisko Košice má nové záchranné hasičské vozidlo

Letisko Košice má nové záchranné hasičské vozidlo. Dnes bolo uvedené do prevádzky za prítomnosti ministra dopravy SR Andreja Doležala.

Ide o automobil Ziegler Z6 s podvozkom 6×6 s vysokým výkonom.

Vozidlo dosahuje hodnoty zrýchlenia z 0 na 80 km/h za menej ako 30 sekúnd, pri hmotnosti vozidla 39ton. Čerpadlo s výkonom 8 000 l/min pri tlaku 10 barov dokáže dávkovať vodu alebo penu. Okrem toho je možné pri hasení použiť aj suchý prášok. Vozidlo s nádržou na vodu s objemom 12 500 l, nádržou na penidlo s objemom 1 500 l a 250 kg hasiaceho prášku tak zabezpečuje koncentrovanú hasiacu silu na letisku.

Bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov je na letisku Košice na prvom mieste. Letisko preto pravidelne vysiela svojich hasičov na výcvik do medzinárodného tréningového strediska v Teesside v Anglicku, kde absolvujú reálny tréning s horiacim palivom. V prípade nehody či požiaru v priestoroch letiska sú však rovnako dôležité aj letiskové zásahové vozidlá.

Zdroj foto: Letisko Košice

Vozidlo Ziegler Z6 spĺňa všetky požiadavky Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ako aj požiadavky EASA. Pre Letisko Košice je to už štvrtý letiskový špeciál, ktorý má k dispozícii na nasadenie pri vzniku mimoriadnej udalosti na letisku.

Hasičské vozidlo bolo obstarané za pomoci finančného príspevku od Ministerstva dopravy SR.

„Som veľmi rád, že naše letiská postupne vybavujeme tou najmodernejšou technikou. Verím však, že toto vozidlo bude slúžiť v prvom rade na tréning a v ostrej prevádzke ho hasiči nebudú musieť využiť,“  povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Thomas Dworschak, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice: „Chceme sa poďakovať Ministerstvu dopravy SR, ktoré nám poskytlo financie na nákup nového hasičského automobilu. Doplnili sme tak náš vozový park o ďalšie vozidlo, ktoré spĺňa najvyššie štandardy pri požiarnych zásahoch a protipožiarnej asistencii.”

Pridajte komentár