UPJŠ Košice

CSIRT-UPJŠ členom združenia európskych bezpečnostných tímov

Dňa 19. októbra 2020 univerzitný tím zameraný na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS úspešne dokončil svoju akreditáciu v rámci združenia európskych bezpečnostných tímov TF-CSIRT.

K úspešnému dokončeniu tohto procesu bolo potrebné splniť viacero podmienok, ktoré v sebe zahŕňali zavedenie určitých technických, ako aj organizačných postupov a procesov. Okrem zodpovednosti riešiť bezpečnostné incidenty na požadovanej úrovni so sebou nesie získanie akreditácie niekoľko výhod pre samotnú univerzitu – prístup k viacerým zdrojom bezpečnostných tímov, efektívnejšiu a rýchlejšiu kooperáciu, možnosť získať varovania o prebiehajúcich, resp. plánovaných bezpečnostných útokoch voči univerzite.

Kybernetická bezpečnosť priorita modernej spoločnosti

Budovanie kybernetickej bezpečnosti musí patriť k prioritám modernej spoločnosti a je nutné vytvárať preventívne prostriedky či databázy riešení problémov spojených s kybernetickým nebezpečenstvom. Citlivosť údajov, s ktorými v rámci akademického prostredia pracujeme, si vyžaduje maximalizáciu ochrany elektronickej univerzitnej infraštruktúry. Úspešná akreditácia CSIRT-UPJŠ do európskych štruktúr je veľkým úspechom a ocenením snahy našich odborníkov, zabezpečujúcich ochranu všetkých súčastí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zároveň je to záväzok k neustálemu sledovaniu a zlepšovaniu sa v rámci aktuálnych trendov v kybernetickej bezpečnosti,“ uviedol rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  

tlačová správa

Pridajte komentár