technicom

Webinár o Agile Scrum aj ochrannej známke

UVP TECHNICOM organizuje v rámci svojich pravidelných vzdelávacích aktivít ďalšie online semináre. Vo štvrtok 4. júna 2020 o 14:00 prebehne webinár o metodike riadenia projektov Agile Scrum. Vo štvrtok 11. júna 2020 bude témou webinára Ochranná známka a dizajn.

Podujatia vedeckého parku sú bezplatné a sú určené pre záujemcov o podnikanie a podnikateľov. Jedinou podmienkou je registrácia na podujatia.

Agile Scrum

Existuje veľa spôsobov, ako riadiť projekty. Momentálne najrozšírenejšia metóda riadenia projektov pri vývoji je niektorá z agilnych metód. Agilné metódy su flexibilnejšie a rychlejšie ako klasické projektové riadenie. Tieto metódy sú aplikované alebo sa aplikujú vo firmách nielen v Košiciach. Najrozšírenejšou a najznámejšou agilnou metódou je Scrum.

Scrum pomáha:

 • Dodať funkčný produkt v krátkych cykloch
 • Zaručiť rýchlu spätnú väzbu
 • Umožniť neustále zlepšovanie
 • Uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny

Témy webinára:

 • Agilné metódy: Ako ovládať základy agilných spôsobov práce
 • Agilné prístupy: princípy a hodnoty v Scrume
 • Roly a rozdelenie úloh v Scrume: Product Owner, Scrum Master a tím
 • Scrum proces, komunikačné štruktúry a práca v šprintoch: Ako aktívne spolupracovať v tíme, so zákazníkom v priebehu vývoja a ako mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov.
 • Plánovať a kontrolovať v prostredí Scrum: Ako efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov
 • Riadenie distribuovaných tímov: Ako vytvoriť transparentné a otvorené prostredie v priebehu vývoja produktu
 • Best practices 

Lektori:

Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY(www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Butterfly Effect a Digital League. Primárne pracoval v tímoch zameraných na vývoj aplikácií, ako sú napriklad Payout, Pokerstars, Bankomo, Starswallet a Boon. LN: www.linkedin.com/in/peter-imrich/

Radovan Šalitroš, certifikovaný projektový manažér (Prince2, PMP, PSM) viac ako 12-ročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov, rovnako spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobil ako člen tímov, ktoré boli zamerané na vývoj aplikácií pre bankové domy v Českej a Slovenskej republike. Aktívne sa venuje podpore vzdelávania v oblasti riadenia projektov na školách a univerzitách. Prednášal na medzinárodnom kongrese IPMA YC v Meride na tému riadenie udržatelnosti projektov. Viedol a rozvíjal organizáciu IPMA Young Crew Slovakia a program Butterfly Effect. Je spoluautorom programu Digital League zameraného na rozvoj digitálnych zručností.

Webinár bude realizovaný prostredníctvom Cisco Webex Meetings, na podujatie je potrebná registrácia.

Ochranná známka, dizajn – Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby

Obsah webinára

 • Čo je to dizajn a ako a prečo ho chrániť
  • Zapísaný dizajn, nezapísaný dizajn Spoločenstva, autorské práva
  • Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k zapísaným dizajnom iných subjektov
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu
 • Význam označenia, loga, sloganu a pod. pri budovaní značky: ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany a na čo nezabudnúť pri budovaní značky
  • Podmienky a postupy pre získanie ochrannej známky
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k platným ochranným známkam iných subjektov
 • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných ochranných známkach

Lektor: M. Pospišilova z Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva Centra vedecko-technických informácií SR.

Pre účasť na aktivite je potrebná registrácia.

Pridajte komentár