online vzdelavanie

Školám pomáhajú udržať kontinuitu vzdelávacieho procesu

Spoločnosti reagujú na problémy v spoločnosti a snažia sa pomôcť, kde sa dá. Príkladom je aj spoločnosť, ktorej zamestnanci pomáhajú slovenským školám v oblasti online vzdelávania.

Bez relevantnej prípravy či predošlých skúseností sú školy nútené zmeniť svoj zaužívaný proces výučby. Prechod do online prostredia nie je jednoduchý. Samotnú komunikáciu so žiakmi zvládli pedagógovia pomerne rýchlo a dobre, zďaleka to však nestačí na pokrytie všetkých potrieb škôl a ich študentov.

Nie je to len o moste medzi učiteľom a žiakmi

Nastavenie celého systému je náročnejšie ako vytvoriť komunikačný most medzi učiteľom a žiakom. Je nutné zabezpečiť organizáciu v rámci pedagogického zboru a vedenia školy, vytvoriť jednotnú informačnú platformu, upraviť obsah učiva jednotlivých predmetov a tiež udržať motiváciu detí bez osobného kontaktu,“ zhrnula Ivana Lorencovičová, vedúca partnerka Deloitte na Slovensku.

Deloitte spustil minulý týždeň sériu online webcastov, ktoré pomáhajú školám – riaditeľom škôl a pedagógom, zorientovať sa v technologických, organizačných, ako aj psychologických témach. Súčasťou pomoci je aj nová webstránka, ktorá ponúka informácie a návody z rôznych oblastí vzdelávania.

delloite webcast

Pomoc školám platformou

Naším cieľom je vytvoriť platformu, kde budeme zdieľať postupy, ktoré sme úspešne používali pri virtuálnom vzdelávaní v našej spoločnosti, ale aj v rôznych školách na Slovensku a okolitých štátoch, a prepojiť tak odbornú verejnosť, rodičov a študentov. Chceme tiež pomôcť školám s praktickým prechodom na online vzdelávanie, napríklad prostredníctvom podpory pri vytvorení prístupu a v rámci celkovej organizácie vzdelávania alebo pri výbere a implementácii technologického riešenia,“ spresnil Michal Kopanič, vedúci partner na oddelení Consultingu.

Som pyšná na svojich učiteľov, ako zvládli proces prechodu na novú formu vyučovania. Chýba nám však jednotný prístup v komunikácii so žiakmi, ako aj lepšia koordinácia, najmä v rozsahu učiva pre jednotlivých žiakov. Webcast nám priblížil nové možnosti spolupráce a určite sa zúčastníme aj jeho pokračovaní. Neoceniteľná je aj možnosť priamych konzultácií. Ďakujeme,“ reagovala Etela Hessová, riaditeľka základnej školy Milana Hodžu v Bratislave.

článok pokračuje po reklame
...

Deloitte

Deloitte na Slovensku je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné služby v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a riadenia rizík. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách a teritóriách prináša Deloitte svojim klientom odbornosť svetovej úrovne a vysokú kvalitu služieb a poskytuje im poznatky, ktoré potrebujú pri riešení tých najzložitejších podnikateľských výziev. Približne 330 000 odborníkov Deloitte po celom svete sa usiluje robiť veci, na ktorých záleží.

komentár: 1