Unikátny edu projekt, ktorý spĺňa tri základné predpoklady

Košická IT spoločnosť Syntax Systems Slovakia rozbieha v spolupráci so Súkromným gymnáziom Katkin park tento školský rok unikátny vzdelávací projekt. Jeho cieľom je  priniesť študentom, do prevažne teoretickej výučby, skúsenosť z praxe. Pani riaditeľku, Katarínu Turčík a konateľku prvého súkromného gymnázia tohto druhu na Slovensku, pani Martinu Miškovovú, sme “ukradli” študentom z jednej vyučovacej hodiny, aby nám priblížili, o čo v tomto projekte ide a aký bude mať v budúcnosti prínos pre absolventov ich odboru aplikovanej informatiky. 

Ako vznikla myšlienka spolupráce so spoločnosťou Syntax Systems? 

T.: Odbor aplikovanej informatiky je u nás v experimentálnej fáze. Školským rokom 2020 / 2021 by mala byť táto experimentálna fáza overovania ukončená a veríme, že bude mať aj naďalej záujem o tento odbor stúpajúcu tendenciu. Celý jeho koncept je pripravený, schválený Štátnym pedagogickým ústavom a riadne beží už tretím rokom. Hľadali sme však partnera – spoločnosť z oblasti IT, ktorá by výučbu obohatila o to, čo je z nášho pohľadu veľmi podstatné – o praktické poznatky resp. skúsenosti ľudí z praxe.

M.: Chceli sme osloviť skôr menšiu firmu, ktorá by sa stotožnila s našou filozofiou, ktorou je robiť veci možno trochu v menšom formáte, ale o to kvalitnejšie. Dostali sme tip práve na spoločnosť Syntax Systems Slovakia sídliacu v našom meste. Stretli sme sa s jej výkonným riaditeľom,  Milanom Števkovom, a potom to už šlo veľmi rýchlo.

Martina Miškovová

Na čo sa projekt zameriava?

M.: Myslím si, že na našom gymnáziu dokážeme dostatočne pripraviť študentov pre ďalšie štúdium alebo prax v oblasti tzv. soft skills a jazykovej vybavenosti. Prepojiť IT s reálnymi skúsenosťami ľudí z brandže je z pohľadu študenta asi to najlepšie, čo ho môže v škole stretnúť.

T.: Po prvej otvorenej debate začiatkom októbra, kde chalani zo Syntaxu študentom predstavili projekt spolupráce, už teraz riadne všetko beží naplno. Dve hodiny týždenne z celkovej dotácie 10-ich hodín, budú vedené pod ich taktovkou. V prvej fáze je cieľom predstaviť študentom logiku SAP-u ako podnikového riešenia. Neskôr to bude práca s konkrétnymi modulmi. 

Katarína Turčík

Aká bola reakcia študentov?

M.: Asi nebudem preháňať, keď poviem, že skvelá. Naši študenti sú veľmi uvedomelí a chápu potrebu prepojenia teórie s praxou. Je to pre nich obrovská pridaná hodnota. Možnosť “pričuchnúť si” k ozajstnému IT svetu už počas školy. 

T.: V škole mávame pravidelné diskusie s hosťami z rôznych sfér reálneho sveta. Vedia teda oceniť pohľad človeka alebo ľudí, ktorí sú takpovediac mimo našej pedagogickej bubliny 🙂 

čo vaši pedagógovia, neberú ľudí z firemného prostredia ako konkurenciu? 

M.: Samozrejme, bez toho, aby boli učitelia informatiky s projektom oboznámení a hlavne stotožnení, to nejde. Je to nutný predpoklad, aby bol projekt úspešný. 

T.: Náš pedagogický zbor tvoria progresívne zmýšľajúci učitelia. Ako gymnázium, tak aj naša druhá konateľka, pani Petríková, sme sa dlhodobo snažili presadiť možnosť doplnenia výučby na gymnáziách o hodiny s ľuďmi z praxe, teda nepedagógmi.  Sme radi, že sa to podarilo, a naši študenti aplikovanej informatiky tak majú kvalitnejšiu výuku o neoceniteľné skúsenosti a informácie z praxe.

Aké sú dlhodobé plány spolupráce? 

M.: Plány sú dlhodobé. Momentálne navštevuje tieto hodiny so zamestnancami Syntaxu 20 študentov z druhého a tretieho ročníka. Verím, že budúci rok k ním pribudnú ďalší. 

T.: Uvedomujeme si, že ide o partnerstvo, ktoré má byť prínosom pre obe strany. Budeme veľmi radi, ak o niekoľko rokov dostaneme spätnú väzbu zo strany Syntaxu, že zamestnávajú aj našich absolventov. Bude to pre nás signál, že to robíme dobre a že tento projekt spĺňa všetky tri predpoklady, pre ktoré ho robíme = spokojný študent, ktorý dostáva výučbu s pridanou hodnotou. Pedagóg, ktorý sa aj vďaka projektu  odborne rozvíja, a v neposlednom rade absolvent nášho gymnázia, ktorý je atraktívny pre zamestnávateľa z oblasti IT, napríklad aj spoločnosť Syntax Systems Slovakia. 

Ďakujeme za príjemný rozhovor. Chalanom zo spoločnosti Syntax Systems prajeme veľa zdaru a trpezlivosti so študentmi. Študentom zasa veľa trpezlivosti s nimi.  A manažmentu a zboru pedagógov na Súkromnom gymnáziu Katkin park veľa tvorivých síl v ich ďalšej práci. 


Pridajte komentár