Otvorená platforma pre košických IT študentov

T-Systems Slovakia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) spúšťajú v novom akademickom roku 2018/2019 otvorenú platformu OpenLab pre študentov IT.

IT sektor na Slovensku zápasí s deficitom odborníkov. Spoločnosť T-Systems Slovakia sa snaží pomôcť pri riešení tohto problému aj úzkou spoluprácou s akademickou obcou podporou študentov a mladých talentov.

Otvorená digitálna platforma

Jedným z výsledkov spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky TUKE je OpenLab – otvorená moderná a digitálna platforma určená študentom univerzity. OpenLab je architektonicky moderný priestor vybavený špičkovými technológiami. Bude slúžiť pre všetkých s cieľom vývoja a výskumu moderných digitálnych technológií, ako sú napríklad IoT a AI, ktoré sú aj súčasťou štúdia na FEI TUKE. Spoločnosť T-Systems Slovakia by projektom rada podporila potenciál inovácií a rozvoja v našom regióne.

„Práca s univerzitami bola vždy kľúčovou súčasťou našej podpory regiónu. Úzka spolupráca s TUKE je najlepší spôsob, ako pokračovať v rozvoji odborníkov v oblasti IT v našom regióne. Preto vznikol aj OpenLab. Prostredníctvom neho môže naša spoločnosť úzko komunikovať so študentmi veľmi interaktívnym spôsobom pomocou nových a aktuálnych digitálnych kanálov,” vyjadril sa Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia.

Informačné obrazovky aj súťažné arény

OpenLab ponúka otvorený priestor pre všetkých IT študentov a nadšencov. Disponuje rôznymi senzormi na zber a spracovanie údajov a vďaka veľkoplošným obrazovkám umožňuje zobrazovať rôzne informácie, ale aj prezentovať výsledky študentských projektov.

„Toto laboratórium je vo svojej podstate taká informatická hračka. Nachádza sa priamo v chodbe, cez ktorú musíme my študenti prechádzať. Môžeme tu prezentovať výsledky našich bakalárskych, diplomových prác alebo zadaní a vidieť ich reálne výsledky,“ pochvaľuje si priestory Filip Gurbáľ, študent informatiky na TUKE.

Okrem toho môžu študenti v OpenLabe tráviť voľný čas, pri ktorom však zužitkujú svoje vedomosti a zasúťažia si medzi sebou v programovaní a dizajne vo virtuálnych arénach. OpenLab umožní študentom napríklad navrhnúť, vytvoriť a otestovať moderné klientské centrum telekomunikačného operátora, zamyslieť sa nad bankou či školou budúcnosti alebo navrhnúť digitálny autosalón.

„OpenLab je jedinečným spoločným projektom IT sektora a univerzity, ktorý prinesie nielen nové príležitosti vo výskume a vývoji inovatívnych riešení, v programovaní a dizajne, ale aj odštartuje nový trend vo výučbe a zatraktívni vyučovací proces. V rámci OpenLabu budú študenti súťaživou formou spolupracovať na inovatívnych riešeniach a prototypoch, spoločne s odborníkmi z IT sektora budú čeliť technologickým výzvam a hľadať riešenia problémov, lepšie pochopia dôležitosť zákazníka v procese vývoja prototypov a spoznajú špičkové technológie,” vyjadril sa doc. Ing. Jaroslav Porubän PhD., vedúci Katedry počítačov a informatiky na FEI TU v Košiciach.

T-Systems Slovakia

T-Systems Slovakia
Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, sídli výlučne v Košiciach. Jej cieľom je poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.

Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia dosiahla v 2019 v Košiciach počet zamestnancov 3 941, čím predstavuje druhé najväčšie centrum podnikových služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku. 70 % zamestnancov spoločnosti má univerzitné a 30 % stredoškolské vzdelanie. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár