Redakcia a kontakt

Redakcia INDEX MAG 

E-mail: redakcia@indexmag.sk

Jana Beerová
projektová manažérka,  
inzercia, PR, spolupráce
jana@indexmag.sk 
0903 675 627

Sim Ďurkovič
redaktorka
sim@indexmag.sk

Lenka Bollová
grafička a ilustrátorka

Vydavateľ:

LEMUR, s.r.o., Narcisová 4, Košice
IČO: 46332227, IČ DPH: SK2023339835