Prihláste sa do newslettra! Každé dva týždne tipy na články, pozvánky na akcie a súťaže.

Newsletter odštartujeme prvým rozoslaním v januári 2020.

Odpad by vám nemal byť ľahostajný

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko odpadu doma produkujete a aká je jeho následná cesta? Drviče a systémy na triedenie sú ideálnym riešením pre každého, kto hľadá efektívny spôsob nakladania s odpadom Znížte objem...