Autor - Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove