Výzva na podporu podujatí

Košický samosprávny kraj v roku 2024 investuje 450-tisíc eur do podpory zážitkových podujatí

Organizátori rôznorodých podujatí, obohacujúcich kultúrnu a spoločenskú scénu Košického kraja, sa môžu tešiť na novú možnosť získania finančnej, ale aj marketingovej podpory z dotačného programu Terra Incognita. Výzva, ktorou chce Košický samosprávny kraj aj v roku 2024 podporiť cestovný ruch, je otvorená do konca októbra 2023 pre organizátorov podujatí, ktorí majú ambície premeniť svoje vízie na skutočnosť. Žiadateľom môže byť poskytnutá finančná čiastka až do výšky 50 – tisíc eur.

„Výzva, s ktorou náš cestovný ruch každoročne rastie a skvalitňuje sa, je príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú prispieť k rozvoju kultúry, športu, umenia, prezentácie tradícií, histórie regiónu a gastronómie v Košickom samosprávnom kraji. Táto výzva je pre nás osobitá a dôležitá. Vidíme obrovský záujem zo strany organizátorov podujatí, ktorí majú vášeň a odhodlanie obohatiť náš kraj nevšednými zážitkami. Ich výsledky z predchádzajúcich ročníkov hovoria samy za seba. Tohto roku sa veľkej obľube tešili podujatia ako Rodeo Ižkovce, Vôňa agátu, Zemplín veterán rallye, Letecké dni, či Art Film Fest. Náš grantový program je na Slovensku jedinečný, čo nám dáva možnosť byť na čele v podpore kultúry, umenia, športu, gastronómie a tradícií nielen na regionálnej úrovni.

Teším sa na nápady a projekty, ktoré v budúcom roku opäť obohatia kultúrnu scénu a posilnia spoločenský život v kraji. Som presvedčený, že spolu s organizátormi podujatí vytvoríme opäť niečo výnimočné a nezabudnuteľné pre nás všetkých,” povedal predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka.

Výzva dáva možnosť aj zimným podujatiam s jedinečným zážitkom

Tento rok je výzva na podporu podujatí vyhlásená o niečo skôr, pričom hlavným dôvodom je umožniť, aby sa o podporu mohli uchádzať aj zimné podujatia. Tie doteraz v programe Terra Incognita chýbali. Hlavným zámerom výzvy je posilniť atraktivitu Košického kraja, vylepšiť a rozšíriť ponuku v oblasti kultúrneho cestovného ruchu, aktívne zapojiť miestnych partnerov a zabezpečiť, aby návštevníci pri návšteve regiónu zažili jedinečné zážitky, a to počas celého roka. 

Celkový rozpočet grantovej schémy programu Terra Incognita pre rok 2024 na podporu podujatí bol stanovený na 450 tisíc eur. Financie sa prerozdelia medzi najlepšie jedinečné zážitkové podujatia, TOP podujatia a medzinárodné podujatia. Minimálna a maximálna výška podpory sa líši s ohľadom na ich charakter. Organizátori medzinárodných podujatí môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5 tisíc do 50 tisíc eur,organizátori jedinečných zážitkových podujatí a TOP podujatí od 3 tisíc do 10 tisíc eur.

„Náš kraj je plný jedinečných príbehov a talentov. Dotačný program Terra Incognita dáva príležitosť tieto príbehy povedať a talenty predstaviť svetu. Podujatia, ktoré takto pomáhame organizovať, nie sú len udalosťami v kalendári. Sú hlasom nášho kraja, ktorý sebavedomo znie v množstve zaujímavých a rozmanitých spoločenských aktivitách našich miestnych komunít. V nich sa odráža originalita, všestrannosť a sú prejavom bohatého kultúrneho dedičstva temperamentných ľudí, ako i chutí a vôní nášho kraja.

V každom z podporených podujatí nájdete závan histórie, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu, alebo ucítite športového ducha a šikovnosť našich občanov. Aktuálna výzva je príležitosťou pre kreatívnych organizátorov a vášnivých občanov, aby sa stali hrdými hovorcami svojho kraja a prispeli k bohatstvu a rozmanitosti našej kultúry a spoločenstva na nadregionálnej úrovni. Verím, že výzva nám opäť do kraja prinesie aj novinky, a zároveň, že sa už existujúce silné podujatia stanú ešte silnejšími,“ povedala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus, Lenka Vargová Jurková.

Kto môže byť žiadateľom?

O podporu podujatí z výzvy Terra Incognita pre rok 2024 sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré sídlia alebo majú trvalý pobyt na území Košického kraja, alebo na území Košického kraja poskytujú služby obyvateľom. Taktiež organizácie, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj.

Žiadatelia o podporu musia svoje žiadosti so všetkými prílohami nahrať elektronicky cez aplikáciu E-grant do 31. októbra 2023 do 23:59 hod. Od podujatí sa očakáva výnimočnosť a tematickosť. 

Všetky potrebné informácie k Výzve Terra Incognita pre rok 2024 na podporu podujatí nájdu žiadatelia na stránke – www.terraincognita.sk

Košice Región Turizmus

Košice Región Turizmus je organizácia zaoberajúca sa destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Orientujeme sa na marketing a rozvoj destinácie, ale aj vytváranie produktov cestovného ruchu. Za naše základné hodnoty považujeme kreatívny prístup, inovatívne riešenia a budovanie efektívnych partnerstiev.

Pridajte komentár