Zdroj foto: košice Región Turizmus

Na Košickom hrade vznikla tradičná hrnčiarska dielňa

Historická dedinka na vrchu Hradová, nazývanom aj Košický hrad, rozširuje svoje remeselné dielne. Najnovšie návštevníkom predstaví hrnčiarstvo. Košický samosprávny kraj, prostredníctvom svojej grantovej schémy Terra Incognita, podporil projekt „Hrnčiarska dielňa na Košickom hrade“ sumou 11 tisíc eur. Dopomohol tým otvoriť dielňu majstra hrnčiara s vypaľovacou hlinenou pecou a rozšíriť atrakcie vo vyhľadávanej lokalite Košice – Kavečany.

„Košice boli historicky významné kultúrne a ekonomické centrum východnej časti Uhorska. Preto, samozrejme, disponovali aj vlastným hradom. Napriek tomu Košický hrad zahaľuje rúško tajomstva. Jeho história je známa len v malom rozsahu. Vďaka angažovanosti Občianskeho združenia Castellum Cassovia však Košický hrad stále viac ožíva. Počas sezóny sa tu konajú rôzne akcie, ktoré slúžia na prezentáciu ceremoniálov a udalostí civilného života v neskorom stredoveku. V areáli nájdete napríklad dom šafára s krásnou hlinenou pecou, dom zemana, kováčsku dielňu, výbeh s hradnými kozami a najnovšie aj novovybudovanú hrnčiarsku dielňu. Som rád, že sme mohli podporiť projekt, vďaka ktorému sa ukážka historických remesiel rozširuje a dospelí, či deti si budú môcť vyrobiť vlastný hlinený výrobok,“ teší sa narastajúcej atraktívnosti Košického hradu Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Živé múzeum stredoveku

K obnove a prevádzke areálu Košického hradu prispievajú najmä členovia občianskeho združenia Castellum Cassovia. Tiež aj nadšení dobrovoľníci, ktorí už odpracovali na národnej kultúrnej pamiatke niekoľko tisíc hodín v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV.

Zdroj foto: Košice Región Turizmus

„Podarilo sa nám postaviť základy historizujúceho parku dedinky inšpirovanej stredovekým osídlením. Konkrétne, do dnešného času, sú to tri objekty, ktoré znázorňujú bývanie stredovekého človeka a zároveň slúžia ako priestor pre rôzne kurzy tradičných remesiel. Kurz hlinených omietok, kurz stavania pece, kurz opracovania dreva a kože, kováčsky kurz a už aj hrnčiarsky kurz sprostredkujú návštevníkom možnosť si tieto stredoveké remeslá vyskúšať vlastnými rukami. Tento rok bolo naším cieľom postaviť hodnotnú atraktivitu vo forme hrnčiarskej dielne so zariadením a dvorom. Súčasťou dielne sú manuálne poháňané hrnčiarske kruhy, police na odkladanie schnúcej keramiky, tradičné náradie na spracovanie hliny a vypaľovacia pec,”  informoval hlavný realizátor Ľuboš Porada.

V oplotenom dvore dielne nájdete podľa jeho slov pripravené posedenie pre hrnčiarov a kurzistov, ktoré v letných mesiacoch môžu využiť na tvorbu na čerstvom vzduchu. Oplotenie sa z jednej strany napája na bok Domu Šľachtica. V týchto priestoroch majú kurzisti zázemie a šatňu, kde sa môžu prezliecť do stredovekých odevov. “V rámci projektu sa podarilo vybudovať aj tradičnú hlinenú vypaľovaciu pec. Zakryli ju predĺžením strechy dielne tak, aby bola chránená pred poveternostnými podmienkami. Posledným, nie však nepodstatným, cieľom bolo zabezpečiť, aby táto dielňa žila. A to napríklad ukážkami hrnčiarskej práce počas celej letnej sezóny pre bežných návštevníkov areálu Košického hradu. S možnosťou si prácu s hlinou aj vyskúšať, alebo aj organizovaním dlhších a intenzívnych individuálnych kurzov tradičného hrnčiarstva,“ dodal Ľ. Porada.

Hrnčiarska dielňa je pre všetkých – vyskúšajte si toto krásne remeslo

Takto vybavená dielňa s areálom umožňuje výrobu keramiky od začiatku procesu, teda spracovania hliny, až po konečné vypálenie výrobku. Návštevníci majú možnosť si individuálne alebo skupinovo objednať hrnčiarsky kurz a vyskúšať si toto remeslo na vlastnej koži. Pasívni návštevníci hradu, vďaka otvorenej prednej strane dielne, budú môcť nakuknúť do vnútra a vidieť, ako sa vyrába keramika tradičným spôsobom, zatiaľ čo oplotenie areálu kurzistom zabezpečí súkromie. Areál môžete individuálne bez prehliadky navštíviť celoročne a počas letnej sezóny sa každú nedeľu uskutoční komentovaná prehliadka pri hrnčiarskej dielni od 10:00 do 15:00 hod. Počas pracovných dní, od utorka do nedele, od 10:00 do 18:00 hod., je hrnčiarska dielňa dostupná k nahliadnutiu. Stačí požiadať pracovníka infocentra v areáli.

Zdroj foto: košice Región Turizmus

Zákutia Košického hradu

Na hrade sa každoročne organizujú rôzne podujatia, ktoré už majú svoju tradíciu. Návštevníci Košického hradu si môžu oddýchnuť v lese na Hradovej pri tónoch stredovekej hudby na podujatí Musica historica, oboznámiť sa s divadlom stredoveku na podujatí Teatrum in Castrum či ochutnať stredoveké jedlá na akcii Hradná vareška. Zažiť môžu aj ceremónie počas Turnaja, ktorý sa organizuje pri príležitosti udelenia erbovej listiny mestu Košice a tajomné nočné zákutia hradu môžu preskúmať počas podujatia Čierna noc. 

„Lokalita Košického hradu a jeho okolie je nie len Košičanmi vyhľadávaným miestom. Je priam stvorená pre všetkých zvedavých cestovateľov, ktorých zaujíma objavovanie nových dobrodružstiev. V blízkom okolí sa nachádza Košická Zoo s Dinoparkom a vyblázniť sa tu možno aj na bobovej dráhe. Košický hrad aktuálne vyhľadávajú rodiny s deťmi aj z dôvodu, že je táto atraktivita súčasťou Košického detského pasu a taktiež detského sveta Haravara. V rámci zberateľskej hry Haravara nájdu deti na Košickom hrade unikátnu pečiatku, ktorej otlačok patrí na ich zberateľskú mapu,“ približuje lokalitu a zaujímavé aktivity Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

Košice Región Turizmus

Košice Región Turizmus je organizácia zaoberajúca sa destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Orientujeme sa na marketing a rozvoj destinácie, ale aj vytváranie produktov cestovného ruchu. Za naše základné hodnoty považujeme kreatívny prístup, inovatívne riešenia a budovanie efektívnych partnerstiev.

komentár: 1