Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Kto číta, nepozná nudu. Leto s knižkami je super

Knižnica pre mládež mesta Košice pred začiatkom prázdnin ponúkne stretnutie s cudzozemcom v knižnici. Prázdninový program cez leto patrí prioritne deťom.

Knižničné podujatia v závere školského roka vyvrcholia návštevou cudzozemca

Júnovým hosťom projektu Cudzozemec v knižnici, ktorého zámerom je priblížiť kultúru, zvyky a spôsob života iných krajín, bude Miguel Angel Quezada. „Ak sa chcete o Miguelovi dozvedieť viac určite 29. júna 2023 o 17.00 hod. zájdite k nám do pobočky LitPark. Myslím, že atmosféra v knižnici bude nabitá pozitívnou atmosférou, ktorú pre vás vytvorí temperamentný tanečník, učiteľ salsy z Ekvádoru, v ktorom sa skrýva srdce showmana,“ odporúča riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice. Pripomína, že na pokračovanie tohto cyklu si budú musieť pravidelný návštevníci počkať. Pokračovať sa bude opäť až po dovolenkovom období.

Prečítať leto je správny recept na prázdninovú nudu

Knižnica aj počas leta ponúka aktivity venované deťom. „Deviatimi zábavnými témami projektu Prečítané leto malým čitateľom spríjemnime chvíle voľna. Veríme, že zároveň sa pokúsime upriamiť pozornosť na kvalitnú detskú literatúru, prípadne na možnosti alternatívnej zábavy s knihou a učenia hrou,“ hovorí o prázdninovom programe Kamila Prextová. „Ponuka pestrej zábavy sa týka mesiacov júl a august v čase od 9.00 do 11.00 hodiny. Pobočke OC Merkúr patria prázdninové pondelky, Nezábudke utorky a stredy sa môžete zabaviť v LitParku. Témy budú zamerané na veľký svet, na maličkosti a na to, čo nás spája. Kto sa zapojí, dozvie sa viac o hviezdach, cestách, číslach, lupách, kvapkách a priateľstvách, domove či dobrom jedle. Navyše môže dostať krásne ilustrovaný zápisníček – spomienkovník určený na letné zážitky.“

Letná ponuka ponúkne toho viac

V rámci komunitného projektu Košice očami detí z Ukrajiny, ktorý je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácieUNICEF, budú 26. júla a 9. augusta 2023 prebiehať v pobočke LitPark detské workshopy pod vedením ilustrátora Rada Repického.

Leto ponúkne dve nové výstavy Neznáme farby osobností v LitParku a Nevidím, ale fotím v Nezábudke. „Tá prvá zachytáva svetové osobnosti rómskeho pôvodu. Ich autorom je mladý rómsky výtvarník Jozef Fečo a my ju ponúkame spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove. Druhú výstavu nám sprostredkovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ide o výstavné exponáty, ktoré sú dielom znevýhodnených žiakov. Zachytávajú momenty, kedy sa z nevidiaceho a slabozrakého stáva vidiaci a z tmy svetlo,“ približuje témy výstav Kamila Prextová. Dodáva, že okrem spomínaných aktivít knižnica počas leta bude realizovať zážitkové čítania pre deti prímestských táborov aj v letnej čitárni v ZOO. Pripraví tiež dvojdňovú veľkú letnú burzu vyradených kníh v areáli Kulturparku

Cez projekty knižnica realizuje rekonštrukcie a modernizácie dvoch mimoškolských pobočiek, pobočky Nezábudka a pobočky Humenská 9 a jednej školskej pobočky v ZŠ Starozagorská 8. Viac informácii o programe knižnice, prípadných zmenách v otváracích časoch počas dovolenkového obdobia sa verejnosť dozvie z webovej stránky knižnice www.kosicekmk.sk

Rekonštrukcia pobočky Humenská 9 je spolufinancovaná Európskou úniou. V rámci projektu Knižnica budúcnosti sa mení na priestor komunít. Projekt Obnova Nezábudky je podporený z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

tlačová správa

Pridajte komentár