UA humanitárne video. Foto: náhľadovka Youtube
Zdroj foto: UA humanitárne video YouTube

Akú úlohu zohrávajú vo vojne dobrí ľudia, humor a priateľstvá?

Prečo sú zahraniční dobrovoľníci „na hlavu“? Čo pomáha ľudom, aby nepanikárili, hoci v ich okolí zúri vojna? A riadi sa dobro hranicami? Na tieto otázky odpovedá krátky dokument Dobro nepozná hranice, ktorý sa točil na humanitárnej ceste na Ukrajinu.

Karpatská nadácia, občianske združenie Podaj ďalej Prešov a spoločnosť Minoritas organizujú každý týždeň humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Darí sa im to len vďaka donorom a zanieteným dobrovoľníkom. Dobrovoľníkom, ktorí vstávajú nadránom, aby naplnili dodávky, cestovali s nimi na Ukrajinu a tam vyložili potrebnú pomoc pre ľudí, ktorí pre vojnu nesmierne trpia.

Títo dobrovoľníci pritom neraz cestujú aj do nebezpečných zón a riskujú vlastné životy. Aj preto si ukrajinský dobrovoľníci s humorom rozprávajú, že tí zahraniční sú na hlavu. Veď by mohli ostať doma, v bezpečí a neriskovať pre úplne neznámych ľudí.

Prečo to vlastne robia?

Lebo dobro nepozná hranice. Štátne, ani ľudské. Neriadi sa čiarami na mape ani zónou komfortu.

Lebo dobro je závislosť. Ak ho raz začnete robiť, nie je cesty späť. Dobro vás napĺňa, vyvoláva neopísateľné zimomriavky a dáva nový rozmer vášmu životu.

Krátky dokument Dobro nepozná hranice ukazuje, akú úlohu zohrávajú vo vojne dobrí ľudia, humor, nádej a priateľstvá.

Dokument sa točil na jednej z humanitárnych ciest v marci 2023. Chceme ním poďakovať všetkým, ktorých dobrota nepozná hranice.

Vytvorenie tohto videa je financované C.S. Mott Foundation v rámci programu Global Challenges Local Solutions, ktorý realizuje Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku.

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár