Zdroj foto: Botanická záhrada UPJŠ

Projekt Maxi botanika v praxi obohatil vonkajší areál Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach o nevšedné umelecké diela

V priebehu decembra 2022 sa prostredníctvom Občianskeho združenia BotaniKE zrealizoval v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach projekt Maxi botanika v praxi. Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Deutsche Telekom Services Europe Slovakia cez grantovú výzvu „Máme radi východ“, ktorú zastrešuje Karpatská nadácia.  

Vďaka spomínanému projektu vznikla vo vonkajšom areáli Botanickej záhrady UPJŠ trvalá expozícia v podobe šiestich drevených plastík v nadrozmernej veľkosti zobrazujúcich plody a šišky vybraných rastlín. Pri každej plastike je umiestnená informačná tabuľa s opismi plodov a šišiek v slovenskom aj anglickom jazyku. Autorom diel je umelecký rezbár Dávid Máriássy: „Projekt ma zaujal, pretože som Košičan a rád tvorím verejne vystavené diela pre obyvateľov Košíc. Ako umelec sa zameriavam na prienik prírodných materiálov a abstraktu, čo v tomto prípade zapadlo do môjho portfólia. Výber plodov bol realizovaný s ohľadom na možnosť reprodukovateľnosti plodov v drevenej podobe a na efektívne rozmiestnenie v rámci náučného dendrologického chodníka v botanickej záhrade. V tomto roku sa neťažilo veľa dubov v košických lesoch, preto bola čakacia doba na materiál dlhšia. Napokon bolo drevo privezené z Veľkej Lodiny.“ Umelcova tvorba má aj ekologický rozmer. Pre účely svojej tvorby využíva výhradne kalamitné drevo alebo také časti dreva, ktoré už nie je možné ďalej priemyselne spracovať.

„Aj týmto spôsobom chceme podporiť neformálne vzdelávanie návštevníkov botanickej záhrady. Na výrobu plastík sme vybrali plody orecha kráľovského, lipy veľkolistej, šišky cédra atlaského či sekvojovca mamutieho. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť aj so semenom ginka dvojlaločného. Tento vývojovo starý druh patrí medzi nahosemenné rastliny a jeho semeno vyzerá ako plod nazývaný kôstkovica. V skutočnosti ide o semeno veľkosti 2,5 cm, ktoré dozrieva iba na samičích rastlinách. Osemenie má žltú až oranžovú farbu, jeho vonkajšia časť je dužinatá, vnútorná zdrevnatená a v čase dozrievania výrazne zapácha,“ RNDr. Martin Pizňak, PhD., predseda OZ BotaniKE a odborný pracovník BZ UPJŠ v Košiciach, ozrejmil zámer vonkajšej expozície. Občianske združenie BotaniKE má za cieľ podporovať nielen aktivity súvisiace s ochranou a starostlivosťou o areál BZ UPJŠ v Košiciach, ale zároveň zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre laickú verejnosť, propaguje potreby zelene v meste a starostlivosti o ňu a poskytuje poradenstvo pri riešení zelených projektov.

„Spoločenská zodpovednosť je jedným z dôležitých pilierov našej stratégie, a preto nás vždy poteší príležitosť podporiť zmysluplné projekty. Veľmi nás potešila možnosť zapojiť sa do projektu, ktorého realizácia sa plánovala v Botanickej záhrade v Košiciach. Sme totiž radi, že sme aspoň trochu mohli pomôcť zatraktívniť túto najväčšiu botanickú záhradu na Slovensku a zároveň podporiť projekt s estetickou a vzdelávacou funkciou. Navyše nás oslovil aj potenciál realizácie, ktorý okrem bežných návštevníkov pomôže priblížiť botanickú záhradu aj pre zraniteľné skupiny, napríklad zrakovo hendikepovaných návštevníkov,“ vysvetlil dôvody spolupráce a podpory projektu Ján Jászberényi, Communication Manager Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o.  

„Veľmi nás teší, že sme v spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom Services Europe Slovakia mali možnosť podporiť túto skvelú iniciatívu, ktorá spája umenie a vzdelávanie. Okrem inklúzie spomínaných oblastí má tento projekt ďalší rozmer, pretože umožňuje ľuďom so zrakovým postihnutím lepšie spoznať plody a šišky vybraných rastlín a vzdelávať sa v priestoroch botanickej záhrady, ktorá určite patrí medzi najkrajšie miesta v Košiciach, o to viac nás teší, že sa nám podarilo obohatiť práve tento priestor. Veríme, že to ocenia aj obyvatelia Košíc pri návšteve záhrady,“ zhodnotila spoluprácu Veronika Miškech Fričová, programová riaditeľka Karpatskej nadácie.

„Sme veľmi radi, že popri realizácii väčších projektov modernizácie budovy alebo skleníkov BZ sa nám v spolupráci s OZ BotaniKE a s uvedenými sponzormi darí získavať aj zdroje na menšie projekty, ktoré však jedinečným spôsobom spestrujú a ozvláštňujú arborétum v botanickej záhrade a prinášajú návštevníkom nevšedný zážitok,“ poďakoval sponzorom riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

tlačová správa

Pridajte komentár