Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Neviditeľní, čo o nich vieme a čo by sme mohli

Knižnica pre mládež mesta Košice a VIA ABA o.z. spoločne sprostredkujú možnosť dozvedieť sa viac o rizikových prejavoch vedúcich k správnej diagnostike neviditeľného postihu detí a zviditeľneniu problémov ich rodičov.

(Ne)vidíme inakosť, nechápeme spôsob komunikácie a správania, no sú spôsoby ako to zmeniť

Knižnica pre mládež mesta Košice a VIA ABA o.z. pozývajú 28. januára 2023 od 09.00-14.00 hod. do pobočky LitPark na Kukučínovej 2, Košice na prednášky o prvých rizikových prejavoch autizmu u detí do 18 mesiacov ich vývinu. Cieľom organizátorov je zlepšiť osvetu, vyvrátiť mýty o autizme a spoločnou diskusiou, o potrebách týchto detí a ich rodín, prispieť k zlepšeniu starostlivosti o ľudí s touto diagnózou

Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

 „Svetové štatistiky poukazujú na to, že poruchami autistického spektra resp. inými neuro-vývinovými poruchami trpí na svete čoraz viac detí,“ hovorí Kamila Prextová, riaditeľka knižnice. „Uvedomujeme si, že hromadenie akýchkoľvek problémov, hoci zapríčinenými len obyčajnou nevedomosťou, nevšímavosťou či nedostupnosťou informácií, situáciu len a len zhoršuje. Preto v knižnici pracujeme aj s odbornými témami a inovatívnymi formami práce a pomoci. Vítame každú príležitosť, a ak môžeme, radi prispievame osvetou, ktorá umožní pochopiť a tiež prijať inakosti okolo nás. Aktuálne formou spolupráce s VIA ABA o.z. sa pokúsime priblížiť problematiku autistických detí a ich najbližšieho okolia.,“ hovorí Kamila Prextová, riaditeľka knižnice s tým, že v každom dieťati je ukrytý potenciál učiť sa a rozvíjať svoje danosti. „Samozrejme len za predpokladu, že sú na to vytvorené tie správne podmienky, čo sa dá len veľmi ťažko ak problematike nerozumieme.“

Diagnózou trpí nielen dieťa samotné, ale i jeho rodina a najbližšie okolie

Rodičov trápi bezmocnosť umocnená nepochopením okolia. Najviac zo všetkého si asi prajú, rozprávať sa o tom, vymieňať si skúsenosti a nebyť neviditeľní pre iných. „Prednáška pomôže vysvetliť, aké sú prvé rizikové prejavy autizmu u detí, ale aj prečo treba týmto príznakom venovať pozornosť a prečo by rodičia dieťaťa s týmito rizikovými prejavmi vo vývine mali čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc,“ hovorí k téme prednášky Kamila Prextová a uvádza, že ako lektorka vystúpi Zuzana Maštenová, psychologička, medzinárodne certifikovaná behaviorálna analytička a lektorka postgraduálneho študijného odboru Aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej univerzite v Brne, ktorá je zároveň zakladateľkou občianskeho združenia VIA ABA. „Pani Maštenová už šiesty rok so svojimi kolegyňami úspešne pracuje s deťmi s poruchami autistického spektra a ich rodinami. Program prednášky preto doplní aj o informácie o multimediálnom projekte Neviditeľní, ktorý je venovaný detskému autizmu. Na záver nebude chýbať diskusia, v rámci ktorej sa účastníci môžu pýtať, alebo zdieľať svoje skúsenosti,“ dodáva Kamila Prextová s tým, že stretnutie je určené ako rodičom detí s rizikovými či zvláštnymi prejavmi, tak odborníkom (pediatri, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, psychológovia, logopédi, zdravotné sestry, sociálni pracovníci) a všetkým, ktorí by sa chceli o tejto problematike dozvedieť viac. 

Účasť na prednáškach s rozhovormi a diskusiou je zdarma, je však potrebné sa prihlásiť, kvôli obmedzenej kapacite priestoru a to zaslaním mailu na: projektneviditelni@outlook.com

Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

tlačová správa

Pridajte komentár