Riaditeľka školy Ing. Iveta Marcinčinová si prevzala ocenenie Digitálna jednotka od vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej a predsedu Digitálnej koalície Mária Lelovského za aktívny prístup a vynikajúce plnenie záväzkov do roku 2022. Foto: SPŠE Prešov

SPŠE Prešov získala ocenenie Digitálna jednotka

V dňoch 30. 11 a 1. 12 sa zástupcovia SPŠ elektrotechnickej v Prešove zúčastnili na najväčšej slovenskej IT konferencii #ITAPA, kde v stredu prebiehal slávnostný večer Digitálnej koalície pri príležitosti piateho výročia činnosti organizácie, ktorej je škola členom.

V rámci programu prebiehalo hodnotenie päťročného snaženia budovania IT zručností, vyhodnotenie realizovaných aktivít a projektov a prijatie nových členov z radov firiem, združení a škôl. Pozvanie na túto konferenciu prijali najvýznamnejší stakeholderi v oblasti IT na Slovensku vrátane predstaviteľov vlády – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Foto: SPŠE Prešov

V rámci tejto slávnosti boli ocenení najaktívnejší členovia cenou Digitálna jednotka, ktorí v uplynulom krízovom období významným spôsobom prispeli k zlepšeniu digitálnych zručností, zefektívneniu vzdelávania v IKT a k technologickému pokroku našej krajiny. Ocenenou bola aj naša škola. Riaditeľka školy Ing. Iveta Marcinčinová si prevzala ocenenie Digitálna jednotka od vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej a predsedu Digitálnej koalície Mária Lelovského za aktívny prístup a vynikajúce plnenie záväzkov do roku 2022.

Foto: SPŠE Prešov

„Počas týchto dvoch dní sme absolvovali množstvo zaujímavých rozhovorov, získali veľmi cenné kontakty, nápady, ktoré sa budeme snažiť aplikovať pri rozvoji a modernizácii študijných odborov a samotnej školy.

Digitálnej koalícii ďakujeme za ocenenie a prajeme jej k výročiu veľa aktívnych členov, kreatívne nápady na inovácie a mnoho úspešných projektov. Veríme, že spoločne prispejeme k výchove a vzdelaniu mnohých IT talentov na Slovensku.“

SPŠ elektrotechnická Košice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, Košice

E-mail: spse@spseke.sk
Telefónne číslo: 055/7968151, 055/63 312 03, vrátnica - 055/6332311

Pridajte komentár