Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Motivačné aktivity s detským čitateľom s Knižnicou pre mládež mesta Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila 11. ročník vzdelávacieho projektu Motivačné aktivity s detským čitateľom 2022. Prebiehať bude v budove Alfa v areáli Kulturparku na Kukučínovej 2 v Košiciach v dňoch 10.-11. novembra 2022. Určený je všetkým, ktorým záleží na tom, aby ich deti čítali a osobnostne napredovali.

Vzdelávací seminár sprostredkuje skúsenosti knihovníkov z práce s detským čitateľom. „Náš seminár je dvojdňový a naozaj bohatý na zaujímavý program. Ten sa nám podarilo zaujímavo vyskladať aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia,“ informuje Kamila Prextová, riaditeľka knižnice. „A aj preto sme si mohli dovoliť pozvať okrem zástupcov domácich knižníc aj kolegov z Česka, Ukrajiny a Poľska. Naši hosťujúci lektori sa s účastníkmi, ktorých je aktuálne prihlásených viac ako sto, prídu podeliť o svoje skúsenosti a postrehy z knihovníckej praxe. Seminár ponúkne celkovo pätnásť odborných príspevkov. Osem z nich bude prebiehať za aktívnej účasti detí z košických škôl.“

Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Hlavným cieľom organizátora je opäť poskytnúť priestor podeliť sa a tiež získať inšpiratívne nápady ako sa dá pracovať s knihou. „V rámci jedenásteho ročníka projektu máme pripravené ukážkové podujatia s deťmi. Prezentáciu hravého vzdelávania Meduška – zo života včiel a (Ne)spokojný slimáčik Slávko – 5 prvkov duševnej pohody venujeme prváčikom. Témy Kniha v knižnici, v rozhlase a v divadle, Balíme sa do rozprávky a Zážitkové čítanie o priateľstve psíka a človeka bez domova sú určené pre druhákov a tretiakov. Pre tých trochu starších, na druhom stupni ZŠ, to budú podujatia na tému Stratení v rozprávke a Space escape room – Cesta do neznáma.“ Knižnica do programu tentoraz zaradila aj jedno ukážkové stretnutie so stredoškolákmi. „To bude prebiehať pod názvom Byť Antigonou alebo Isménou? – Nebojme sa povinného čítania.“

Okrem praktických ukážok, ktoré majú poradiť ako sa hrať s knihou a osloviť tým svojich čitateľov, ponúkne seminár i viacero inšpiratívnych odborných prezentácií. „Knižnica bez hraníc je prezentácia, v rámci ktorej sa dozvieme viac o projektoch Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach. Knižkovo je prezentáciou úspešného projektu Miestnej knižnice Petržalka. Prezentácia Čo by sme tak ešte vymysleli zviditeľní prácu s detským čitateľom v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Stále ekologicky je určite zaujímavá ukážka eko-projektu Krajskej knižnice pre deti vo Ľvove. Naše tu a teraz odprezentuje informácie o aktivitách Mestskej knižnice určené pre deti a mládež v Kamiennej Góre a nakoniec prezentácia o Zázračnom oriešku, knihe v rozhlase – rozhlasu v knihe nám priblíži aktivity Mestskej knižnice mesta Piešťany,“ vymenúva odborné príspevky Kamila Prextová a dodáva, že tradične Knižnica pre mládež mesta Košice ako organizátor projektu zaradí do programu jednu ukážku vlastnej práce.

Zdroj foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

„Tentoraz sa prostredníctvom našej prezentácie podelíme s účastníkmi seminára o informácie ako sa nám podarilo získať cenu ministerky kultúry a titul Knižnica roka 2021. A aby som nezabudla, opäť nebude chýbať naša stála hostka, Ľudmila Hrdináková, ktorá nám pomôže pozrieť sa na ukážkové detské podujatia očami odborníka.“

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   

tlačová správa

Pridajte komentár