Inovačné centrum Košického kraja oslávilo prvý rok. Aká je budúcnosť inovácií v našom kraji?

Inovačné centrum Košického kraja ma za sebou prvý rok fungovania, ktorý dostal túto organizáciu z papiera do reálneho života. Spoločná vízia všetkých zakladajúcich členov, aby inovácie v Košickom kraji mali dôstojné miesto na rast a rozvoj, sa stala skutočnosťou a rozhodli sme sa vydať na neľahkú, ale zaujímavú cestu pre ďalší ekonomických a technologický rozvoj Košického kraja. Spojenie kľúčových partnerov v týchto rozmeroch sa dá skutočne považovať za vizionárske a unikátne, pretože jasne deklaruje spoluprácu v oblasti rozvoja regionálneho inovačného ekosystému. Čo sa nám všetko podarilo a čo od nás do budúcna môžete očakávať?

V úvodných týždňoch si inovačné centrum muselo prejsť rovnakým procesom, s akým sa stretávajú startupy vo svojich začiatkoch. Dá sa povedať, že sme v čo najrýchlejšom čase potrebovali zvládnuť všetky procesné a administratívne kroky, aby sme sa dokázali sústrediť na naše stanovené ciele. Na úvod mi dovoľte vám  predstaviť naše centrum v inom pohľade, na aký ste zvyknutí z našej webovej stránky alebo sociálnych médií. Hlavnou hodnotou nášho centra sú ľudia a môžem s hrdosťou povedať, v našom centre sa nám podarilo zamestnať expertov na oblasť inovácií, vzdelávania, ale aj koordinácie inovačného ekosystému a aktivít centra. S rozvojom tímu nekončíme a v ďalších rokoch chceme pokračovať v hľadaní kvalitných talentov aj naďalej.

Inovačné centrum Košického kraja vzniklo ako hlavný výstup Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja, je to dokument, ktorý bol oficiálne prijatý zastupiteľstvom Košického kraja a udáva víziu toho, kam v regióne majú inovácie smerovať v najbližších rokoch. Okrem toho stanovuje ciele, ktorým sa kraj, ale aj samotné inovačné centrum má venovať. Jednou vecou je stratégia a tou druhou je to, ako ju dokážete implementovať. Táto fáza sa týka konkrétnych krátkodobých krokov a aktivít, ktoré potrebujeme realizovať, aby sme sa ku konkrétnemu cieľu dokázali dopracovať. Zmysluplnosť ICKK overila aj Svetová Banka (v rámci programu Catching-up regions) a Európska Komisia, ktorá analyzovala a navrhovala naše aktivity tak, aby boli prospešné pre celý Košický kraj.

Našim poslaním je prepájať kvalitné nápady s inováciami a úspechom. Venujeme sa hlavne oblasti vzdelávania týkajúcej sa zvyšovaniu podnikateľských zručností medzi talentami a stredoškolákmi, zvyšujeme povedomie o inováciách prostredníctvom rôznych podujatí a podporujeme startupy a podnikateľov. Tento rok ste mohli vidieť prvý inovačný festival INNOVEAST – UNDERDOG, na ktorý prišlo takmer 500 študentov stredných škôl a asi ďalšia stovka prihlásených, v rámci ktorého sme chceli ukázať, aké možnosti štúdia a aké možnosti uplatnenia majú študenti na univerzitách, ktoré sa nachádzajú v našom regióne. Zvyšovanie podnikateľských zručností patrí medzi naše hlavné aktivity, ktorým sa budeme venovať. Už v tomto roku chceme spustiť prvý stredoškolský akceleračný program s názvom Founders Challenge, v rámci ktorého budú môcť stredoškoláci súťažiť o najlepší podnikateľský zámer. Dôvod, pre ktorý organizujeme tento program je, že chceme, aby v našom kraji rástol počet nových startupov a zvýšil sa záujem mladých ľudí o podnikanie ako také.

V rámci podpory malých a stredných podnikov (MSP) sme spustili tzv. podnikateľskú záchranku, cez ktorú sa môžu prihlásiť podnikatelia alebo startupy, ktorým ponúkame profesionálny mentoring zameraný na prekonávanie prekážok, ktoré so sebou podnikanie prináša.

Veľkou ambíciou inovačného centra je, aby sme získali finančné prostriedky na rekonštrukciu priestorov na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude mať ICKK svoje moderné sídlo. Aktuálne máme podaný projektový zámer do Just Transition Fondu, v rámci ktorého očakávame, že získame finančné prostriedky na  rekonštrukciu a operatívnu činnosť ICKK. Veľmi dobre vieme, že bez kreatívnych a moderných priestorov nemôžeme poskytovať konkurenčné služby v oblasti rozvoja podnikania. V budove, ktorú chceme zrekonštruovať, budeme poskytovať podnikateľské priestory pre startupy, výskumné organizácie, ale aj investičné spoločnosti. Chceme startupom a spoločnostiam v našom centre poskytnúť celý rámec podpory od priestorov, prístupu k medzinárodnému tímu mentorov, vzdelávacích a rekvalifikačných programov, až po prístup k investorom. K jedným z úspechov centra patrí podpísané memorandum o spolupráci s Vacuumlabs Group, ktorá bude aktívne spolupracovať na programoch centra a okrem toho poskytne investičný rámec, ktoré spoločnosti za určitých podmienok dokážu získať.

Rozvoj regionálneho inovačného ekosystému je najmä o partnerstvách. Náš región má výhodu, že okrem ICKK sa takmer rovnakí partneri zhodli na vytvorení Košického Klastra Nového Priemyslu (CNIC), ktorí prispeje k rozvoju technologických inovácií a bude realizovať vedecko výskumné projekty na svetovej úrovni. Bez tejto inštitúcie nám budú len veľmi ťažko v regióne vznikať konkurencieschopné spoločnosti, ktoré dokážu uspieť na svetových trhoch. Okrem toho rozvíjame partnerstvá aj na medzinárodnej úrovni, kde sme spojili sily s Moravskoslezským krajom – budeme aktívne spolupracovať s ich Moravskosleszkým Inovačným Centrom. Tu sa môžete napríklad tešiť na možnosti využitia kapacít ich superpočítača, alebo na spoločné akceleračné programy.

Vďaka Slovenskej Obchodnej a Priemyselnej Komore (SOPK), sme v septembri 2022 dostali príležitosť sa zúčastniť podnikateľskej misie do Fínska, v rámci ktorej nám bol predstavený ich prístup k rozvoju inovačného ekosystému od lídrov svetových inovácií, akými sú napríklad Aalto University alebo SITRA inovačný fond. Práve vďaka takýmto možnostiam, ktoré nám SOPK vytvára, dokážeme lepšie pochopiť, ako správne nastaviť naše aktivity v rámci rozvoja regionálneho inovačného ekosystému.

Náš región čakajú veľké výzvy a je kľúčové, aby sme boli naďalej jednotní a presadzovali záujmy, ktoré od nás obyvatelia nášho regiónu očakávajú. Vďaka plánu obnovy máme obrovskú príležitosť, aby sme naplnili všetky vízie, ktoré máme. Ak sa pozrieme na našich západných susedov, tak v Českej Republike vznikali podobné centrá už pred rokom 2010 a teraz žnú úspech. My sme do rozbehnutého vlaku naskočili neskôr a preto musíme pridať, aby sme rozdiel, ktorý vznikol, čo najskôr dobehli. Teraz to už nemôže byť o slove ja alebo moje, musí to byť o my alebo naše.

Peter Breyl

Generálny riaditeľ Inovačného centra Košického kraja. Peter Breyl má niekoľkoročné skúsenosti s tvorbou a rozvojom inovačných ekosystémov. Je zakladateľom niekoľkých inovačných centier na regionálnej a korporátnej úrovni.

Pridajte komentár