úradné preklady
Ilustračné foto: David Gyung, Shutterstock

Úradný preklad – má 3 pomenovania, no stále je to ten istý preklad

Už ste sa možno stretli s pomenovaniami súdny preklad, oficiálny preklad či overený preklad a uvažovali ste, aké sú medzi nimi rozdiely. Upokojíme vás – rozdiely tam nie sú absolútne žiadne. Všetky tri pomenovania totiž hovoria o jednej a tej istej veci, a síce o úradnom preklade. Úradný preklad je správny názov pre preklad, ktorý je realizovaný úradným prekladateľom s platnou doložkou. Takýto preklad je právne záväzný.

V ponuke sú mnohé svetové jazyky

Ak si teda potrebujete dať preložiť zmluvu, dôležitú dokumentáciu alebo aj potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní či doterajšej praxi, potrebujete úradný preklad. V opačnom prípade by vám hrozilo riziko, že dané dokumenty jednoducho nebudú právne záväzné. Záväznosť zabezpečuje to, že tieto preklady realizuje úradný prekladateľ, ktorý k prekladu prikladá aj svoju doložku. V ponuke sú mnohé svetové jazyky, rozhodne nie len angličtina a nemčina. Dnes si už viete dať vyhotoviť úradné preklady ruštiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny a mnohých ďalších svetových jazykov.

Aj preklad osobných dokumentov

Často je potrebné prekladať aj osobné dokumenty – rodný list, sobášny list, výpis z obchodného registra či z registra trestov. Pri registri trestov je špecifické to, že originál dokumentu je potrebné fyzicky doručiť prekladateľovi. Len elektronickou kópiou by sa v tomto prípade úradný preklad realizovať nemohol. Nie je sa však čoho časovo obávať. V expresných prípadoch si môžete dať obed a kávu, a po dvoch hodinách si vyzdvihnete preklad registra trestov so všetkými potrebnými náležitosťami.

Nepodceňujte to

Určite vám poradíme, aby ste preklady v žiadnej situácií nepodceňovali. Nemá zmysel sa zbytočne popáliť pri nesprávnom či nevhodnom preklade. V úradných prekladoch získavate istotu, že všetko je preložené v kontexte a význame tak, ako má byť, a je aj právne záväzné.

Pridajte komentár