Expat centrum poskytne priestor aj na networking.
Ilustračné foto: Shutterstock

Vzniká prvé medzinárodné Expat centrum, ktoré pomôže s adaptáciou zahraničných ľudí v Košiciach

Presťahovať sa alebo prísť žiť do inej krajiny je častokrát náročný proces, ktorý si okrem vytvorenia priestorov na bývanie vyžaduje aj vytvorenie nových kontaktov a známych, ktorí dokážu proces adaptácie na novom mieste výrazne spríjemniť. V poslednom čase sa k nám dostávajú informácie o prílive nových investící, akou je napríklad Volvo, ktoré so sebou prinesie aj veľa nových zahraničných ľudí, ktorí budú žiť v Košiciach a objavovať ich okolie.

Práve z tohto dôvodu sa Inovačné centrum Košického kraja rozhodlo, že vytvorí novú platformu pod názvom Košice Expat and International center, ktorá pomôže s adaptáciou zahraničných ľudí v našom kraji. Podobne ako to vidíme v iných metropolách, tieto centrá majú významné miesto a pomáhajú pri socializácii, tvorbe nových parterstiev, ale ľudsky vytvárajú priestor, kde v novej krajine môže človek stretnúť skupinu ľudí, ktorá čelí podobným výzvam.

A koho teda môžeme považovať za expata? Expatriant alebo expat je jednotlivec žijúci a/alebo pracujúci v inej krajine, ako je krajina ich občianstva a to často z pracovných dôvodov. Expatom môže byť aj fyzická osoba, ktorá sa vzdala občianstva vo svojej domovskej krajine, aby sa stala občanom inej krajiny.

Našu platformu chceme odštartovať prvým podujatím, ktoré sa bude konať 7. októbra v Kulturfabrik Tabačka. Bude hlavne o socializácii a vytváraní nových kontaktov, ale okrem toho chceme správne identifikovať potreby košických expatov a následne tomu prispôsobiť služby, ktoré im budeme ponúkať. Okrem toho bude naše Expat centrum poskytovať aj individuálne konzultácie, kde si budú môcť členovia dohodnúť stretnutie s našou expertkou, ktorá im poskytne základné rady a informácie, poprípade sa jej budú môcť opýtať na rôzne otázky, ktoré ich budú zaujímať.

Pevne veríme, že Expat centrum sa stane dôležitou súčasťou košickej medzinárodnej komunity a bude napomáhať jej členom k tomu, aby sa im žilo v našom kraji ľahšie a lepšie. Stať sa členom – Expatom v Košiciach je jednoduché, stačí, ak sa zaregistrujete na stránke https://ickk.sk/expat-centrum/ .

Inovačné centrum Košického kraja vzniklo v auguste 2021 ako záujmové združenie právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom, Mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie. Hlavným cieľom tejto spolupráce je podporiť rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov.

tlačová správa

Pridajte komentár