U.S.Steel Košice
Zdroj: U. S. Steel Košice

Juraj Sabol z U. S. Steel Košice: Znižovanie uhlíkovej stopy je pre nás prioritou

Najväčším zamestnávateľom na východnom Slovensku je jednoznačne U. S. Steel Košice, ktorého základom boli pôvodné Východoslovenské železiarne v 60. rokoch minulého storočia. V roku 2000 sa americká spoločnosť United States Steel Corporation stala 100-percentným vlastníkom a vznikol U. S. Steel Košice, ako ho poznáme dnes.

Podnik prechádza transformáciou, ktorá sa primárne zaoberá znižovaním uhlíkovej stopy.

Juraj Sabol, GM pre stratégiu, nám porozprával o inovatívnych spoluprácach a riešeniach, ktoré efektívne pomáhajú pri výrobe produktov a taktiež o znížení uhlíkovej stopy.

Juraj Sabol
Zdroj: U. S. Steel Košice

Oceliarne na východe pozná každý, aké konkrétne produkty však vyrábate?

V Košiciach vyrábame tzv. ploché oceľové výrobky. V princípe ide o oceľ, ktorú dodávame zákazníkom vo viacerých priemyselných odvetviach, ako sú automobilový a stavebný priemysel, výroba domácich spotrebičov, napríklad až po konzervy, ktoré sú určené pre priemyselné či potravinárske účely.

Ktorá z výrob je najrozšírenejšia?

Najväčšie zastúpenie majú produkty pre stavebníctvo. Na jednej strane sú to časti, ktoré nie je bežne vidieť – napríklad konštrukcie, výstuže určené pre výstavbu budov či výstuže, ktoré sa nachádzajú v okenných rámoch alebo nosné konštrukcie pre sadrokartóny. Na druhej strane robíme aj pohľadovú oceľ, napríklad pre sendvičové panely alebo oceľové strechy či fasády.

Rovnako rozšírená je u nás aj výroba pre automobilový priemysel, kde vyrábame plechy pre karosérie, vnútorné výstuhy a podobne.

Aké inovatívne IT technológie sú súčasťou výroby?

Už v 80. rokoch minulého storočia Východoslovenské železiarne ako jeden z prvých podnikov začal vo veľkej miere používať výpočtovú techniku a vo všeobecnosti informatizoval svoje procesy. Takže IT je do veľkej miery významnou súčasťou tohto podniku, pomáha zjednodušovať procesy a zefektívňuje výrobu.

Výroba neprebieha tak ako kedysi. Moji kolegovia sedia vo velínoch, v ktorých pomocou počítača riadia výrobu. Ak chceme implementovať nejaké riešenie do obehu, je potrebné začať zberom dát a meraniami. Máme napríklad vyvinutý vlastný systém na bilancovanie a vykazovanie CO2. Všetko sa to začalo monitoringom a reportingom toho, koľko CO2 vyprodukujeme a podobne.

V ostatných rokoch sme rozbehli aj závadzanie modelov na báze strojového učenia a riešenia, ktoré súvisia s pokročilou analytikou. Máme vlastný interný tím, ktorý implementuje nové riešenia do výroby. Ide o produkty, ktoré pomáhajú operátorom vo výrobe, prostredníctvom ktorých vedia robiť lepšie rozhodnutia. Vo všeobecnosti ide napríklad o prediktívne nástroje, vďaka ktorým vieme znižovať náklady. Spálime napríklad menej paliva, pretože znížime chybovosť alebo nadprocesovanie, čo v konečnom dôsledku redukuje našu CO2 stopu. 

Aby som len neteoretizoval, jednou z prvých úspešných implementácii bol systém na predikovanie konca procesu tavby v oceliarni, vďaka čomu naši operátori vedia s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnuť požadované vlastnosti na jej konci.

Velín na pozinkovacej linke.
Zdroj: U. S. Steel Košice

Ktoré projekty vnímate ako najvýznamnejšie?

V súčasnosti je pre nás najdôležitejším projektom projekt dekarbonizácie, teda znižovanie uhlíkovej stopy. Usilovne pracujeme na tom, aby sme vedeli v priebehu niekoľkých rokov výrazne znížiť našu uhlíkovú stopu, a to pri zachovaní objemu výroby. Ďalším dôležitým projektom, na ktorom pracujeme, je výmena firemného ERP systému, ktorý je dušou našej firmy. Tento systém dáva ucelený pohľad na spoločnosť a umožňuje plynulé fungovanie celej firmy. Vznikol ešte v 90. rokoch a odvtedy sa veľmi často aktualizoval a modernizoval. Nastal však čas vymeniť ho.

Koľko ľudí tvorí U. S. Steel Košice? 

Celkovo v košickom U. S. Steele pracuje viac ako 8-tisíc 900 zamestnancov. Oddelenie IT tvorí približne 200 špecialistov.

Čo najviac oceňujete na svojich kolegoch?

Vo všeobecnosti by som povedal, že je to zápal a nasadenie pre oceľ. Je to mimoriadne výrazná črta a je úplne jedno, či ide o IT oddelenie, výrobu, finančné oddelenie alebo oddelenie nákupu. Tento zápal je veľmi príznačný. Všetci sme svojím spôsobom hutníci a žijeme výrobou ocele.

Akú budúcnosť predpovedáte vašim produktom?

Z nášho pohľadu je oceľ veľmi dôležitým materiálom pre dosiahnutie klimatických cieľov, ktoré stanovuje Európska únia. Či už je to 50% redukcia CO2 alebo dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Vzhľadom na to, že veľa nových nízkouhlíkových technológií je vyrobených z ocele, musí byť aj nami vyrobená oceľ nízkouhlíková. Veríme, že oceľ je veľmi dôležitou súčasťou tejto transformácie, ktorá je aj pre nás veľkou výzvou, aby sme vyrábali kvalitný produkt a zároveň dokázali znížiť našu uhlíkovú stopu. Z dlhodobého hľadiska, čo sa týka znižovania uhlíkovej stopy, je oceľ výborný materiál, ktorý sa môže donekonečna recyklovať.

Veríme, že sa v nasledujúcich rokoch môžeme stať európskou špičkou čo sa týka výroby nízkouhlíkovej ocele.

Ovplyvnil vojnový konflikt na Ukrajine fungovanie firmy?

Žiaľ áno, keďže sme prostredníctvom napojenia na širokorozchodnú železnicu, ktorá vedie priamo k nám, dovážali suroviny z Ukrajiny a Ruska. Nasadenie našich kolegov však bolo neuveriteľné. Naprieč rôznymi oddeleniami boli schopní vo veľmi krátkom čase zabezpečiť alternatívne zdroje materiálov a navýšiť skladové zásoby či zaobstarať nové logistické cesty a pod. Tým pádom sme naďalej schopní vyrábať a dodávať naše produkty zákazníkom podľa kontraktov. Z toho titulu sme boli schopní eliminovať negatívne dôsledky konfliktu na nás a na fungovanie spoločnosti.

Máte spustené spolupráce s košickými univerzitami?

Samozrejme. V septembri minulého roka sme s Technickou univerzitou Košice spustili zaujímavý model spolupráce, keď sme otvorili laboratórium AI4Steel. Ide o fyzický priestor vybavený výpočtovou technikou. Okrem toho sponzorujeme dvoch doktorandov, ktorí v rámci svojich doktorandských prác vyvíjajú riešenia, ktoré majú uplatnenie pre U. S. Steel. Minulý rok sme sa premiérovo zapojili aj do projektu Živé IT projekty, ktorý zožal veľký úspech. Študenti navrhli projekt, momentálne je u nás vo fáze testovania. Z pilotného testovania sa však ukázalo, že bude mať u nás uplatnenie, z čoho máme veľkú radosť. V podstate sa toto riešenie zaoberá plánovaním kamiónov a jázd, ktoré nesú produkty našim zákazníkom.

S Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) sme minulý rok taktiež spustili zaujímavý program, počas ktorého desať našich kolegov prešlo celkovým vzdelávacím workshopom. Bol zameraný predovšetkým na dátovú vedu, analytické metódy a ich využitie v praxi. Bola to prínosná spolupráca a dúfame, že bude naďalej pokračovať.

Zdroj: U. S. Steel Košice

Ste súčasťou združenia Košice IT Valley. Aký v ňom vidíte význam?

V tomto klastri vidíme veľký význam ako pre región, tak aj pre firmy a priemysel, ktorý sa tu nachádza. Práve preto sme sa pred dvoma rokmi stali jeho súčasťou. Z nášho pohľadu ide predovšetkým o prepájania IT sektora, ktorý je v regióne dominantný, s priemyslom. Na jednej strane sa tu nachádzajú univerzity, ktoré produkujú množstvo inovatívnych, kreatívnych a šikovných ľudí a  IT spoločnosti s globálnym dosahom, na druhej strane tu máme tradičný priemysel. Práve preto je tu výborné podhubie na to, aby sa vytvoril jeden fantastický lokálny ekosystém, prostredníctvom ktorého si IT firmy v priemysle budú môcť vyskúšať nové riešenia. V tom vidíme cestu, ktorou sa snažíme kráčať.

Pomohol vám klaster Košice IT Valley k prepojeniu na inú IT firmu?

Spoločnosť U. S. Steel samozrejme debatuje s viacerými IT spoločnosťami a s niektorými sme v kontakte práve vďaka Košice IT Valley. Dovolím si spomenúť jeden konkrétny príklad, ktorý je vlastne aj najčerstvejší. V apríli vytvorilo Košice IT Valley zaujímavé biznis raňajky, ktoré sa niesli v duchu informačných technológií a ich možnosti využívania k udržatelnejšiemu spôsobu života. Vďaka tomuto eventu sme rozbehli komunikáciu so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, kde prezentovali riešenia pre Edge computing, čo je pre pre nás veľmi zaujímavou témou.

Ako vnímate košický región, prípadne Košický kraj, čo sa týka IT oblasti?

Košický región je veľmi unikátny, pretože je tu na malej ploche množstvo IT firiem, ktoré pracujú pre svet – či už pre európske krajiny alebo pre americký trh. To vytvára množstvo možností a príležitostí pozerať sa na lokálne IT firmy, s ktorými sa dajú nájsť zaujímavé spolupráce, pretože know-how v tomto regióne je to, z čoho U. S. Steel môže ťažiť vo svoj prospech.

Páčil sa vám tento rozhovor? Viac o členoch Košice IT Valley si môžete prečítať na našom webe Indexmag.sk v sekcii Predstavujeme členov Košice IT Valley.

Simona Ďurkovič

komentáre 2