Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach realizujú pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny

Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CJP FF UPJŠ) realizuje od 28. marca do 8. apríla 2022 pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny.

Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie (plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze). Vyučovanie prebieha každý deň s inou lektorkou CJP alebo Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (KSSFaK) FF UPJŠ. Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú tzv. jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu. Silno motivovaní študenti by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním (po usmernení našimi profesionálnymi lektorkami, odporúčaním študijnej literatúry).

Zo 16 aktuálnych študentov (15 žien a 1 muž) majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov – medzi nimi aj vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka.

Máme už zoznam ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorý chceme opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na nich by participovali aj študentky a študenti slovenského jazyka a literatúry z našej katedry a externí učitelia.

tlačová správa

Pridajte komentár