UX pivo

Výsledky sčítania UX profesionálov na UX online pive #10

Už tento štvrtok sa dozvieme kompletné výsledky Human of UX – sčítania slovenských a českých UXákov. Po piatich rokoch tak budeme môcť porovnať, kam sa UX v Čechách a na Slovensku posunul.  Získané dáta nám odprezentuje dizajnérka a mentorka Miška Kočiová (SUXA) a Jitka Bartošová, UX výskumníčka (KISK).  

Samotné sčítanie trvalo zhruba dva mesiace, no spracovanie výsledkov do finálnej podoby zabralo ďalších pár mesiacov. Ako tvrdí Jitka Bartošová, najzásadnejšia otázka bola ohľadom zamerania v UX: “Medzi jednotlivými UX zameraniami sú veľké rozdiely, ktoré by sme bez tejto otázky nemohli zmapovať. Pre mňa osobne boli najzaujímavejšie výstupy z otvorených otázok týkajúcich sa toho, čo UX dizajnérom chýba v rôznych kategóriách.”

Jitka Bartošová

Na UX online pive #10 budú dizajnérky hovoriť aj o tom, aký je súčasný stav komunity UX v Česku a na Slovensku, ako pandémia COVID-19 ovplyvnila profesionálov z oblasti UX, či aké sú priemerné platy, využívané nástroje i zručnosti. “Osobne považujem hlavne dáta v reporte ako niečo, čo vie pomôcť či už dizajnérom, ale aj zamestnávateľom, ľuďom zo vzdelávania alebo agentúram a v neposlednom rade aj nám v SUXA,” dodáva Miška Kočiová.

UX online pivo #10 sa uskutoční vo štvrtok 31.3.2022 o 17:00. Event je už tradične zadarmo cez platformu Zoom

Informácie aj na Facebook Evente

UX Pivo

Organizátori podujatia:

  • UX / Košice
  • Klaster Košice IT Valley
  • Slovenská USer Experience Asociácia
  • Humans of UX


Autorka článku: Ľubica Reváková

lubica revakova
  • vyštudovala masmediálne štúdiá na UPJŠ v Košiciach
  • na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach pôsobí ako učiteľka mediálnych štúdií a vedúca odboru dizajn digitálnych aplikácií
  • spoluzakladateľka košickej UX komunity a  členkou SUXA

komentár: 1