študentská firma Be Free

Šikovným študentkám zatiaľ neušlo žiadne prvé miesto

Študentky z SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach žnú úspechy so svojimi nápadmi. Emma Borisová, Nina Matulová, Simona Marschalová, Gabriela Nováková a Natália Vencelová sa zapojili do súťaží organizácie Junior Achievement Slovensko. Tá je súčasťou celosvetovej siete JA Worldwide, nominovanej na Nobelovu cenu mieru za rok 2022 za rozvoj mladých ľudí.

Počas posledných štyroch mesiacov sa zúčastnili dvoch celoslovenských súťaží, v ktorých obsadili prvé priečky a jednej celosvetovej, v ktorej sa dostali do top trojky v regióne Európa, Blízky východ a severná Afrika. „Vďaka súťažiam sme sa naučili pracovať pod časovým tlakom a zistili sme, že naše nápady dokážu oceniť aj uznávaní odborníci,“ hovorí Emma Borisová, členka súťažného tímu.

Natúre – Rozvoj cestovného ruchu a pomoc mladým dospelým

10. novembra 2021 sa zúčastnili medzinárodnej súťaže International Innovation Camp. Úlohou bolo vypracovať riešenie výzvy, ktorá sa týkala spoločenskej zodpovednosti a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Mali navrhnúť konkrétny projekt s cieľom pomôcť vybranej znevýhodnenej skupine či jednotlivcovi. S projektom NATÚRE obsadili šikovné dievčatá 1. miesto. Projekt  je zameraný na cestovný ruch v danom regióne a pomoc mladým dospelým z detských domovov, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neplánujú štúdium na VŠ. Prostredníctvom vzdelávacích kurzov zameraných aj na komunikáciu a jazyky získajú kvalifikáciu ako sprievodcovia turistov. Cieľom je poskytnúť im pracovnú príležitosť a podporiť aj rozvoj cestovného ruchu.

Projekt Na túre

Home Healthy – zdravotná pomoc v domácnosti

Vďaka predchádzajúcemu úspechu na medzinárodnej súťaži International Innovation Camp dostali možnosť zúčastniť sa v decembri 2021 celosvetovej súťaže Global Innovation Challange. Zadaním výzvy bolo natočiť 3 – 5 minútové video v anglickom jazyku, v ktorom mali odprezentovať svoj inovatívny nápad v oblasti zdravotníctva. Nápady hodnotila odborná porota pozostávajúca zo zamestnancov firmy Johnson and Johnson.

Vymysleli projekt HOME HEALTHY, ktorý sa zameriava na zdravotnú pomoc v domácnosti. Hlavnou cieľovou skupinou boli starší ľudia, zdravotne znevýhodnení, ale aj progresívni mladí ľudia. Home Healthy bude pozostávať zo spoločníka s umelou inteligenciou – Healthy a donáškou liekov priamo domov – HealthyGO. Cieľom tohto projektu je hlavne pomôcť zdravotníctvu na Slovensku a dať do povedomia možnosti novodobej technológie. S týmto projektom sa dostali do top trojky v regióne Európa, Blízky východ a severná Afrika.

Projekt Home Healthy

Škola vychováva zamestnancov nie zamestnávateľov

Začiatkom tohto roka sa zapojili do súťaže Innovation Camp, kde mali navrhnúť konkrétne riešenie zmien v obsahu a súčasnej forme vzdelávania. Súčasťou bol aj návrh toho, aké vedomosti a zručnosti by chceli v škole získať a rozvíjať, ako by vedeli prispieť k lepšiemu vzdelávaniu a čo by pomohlo študentom uplatniť sa v praxi. Na súťaži, ktorá sa konala 15. februára 2022 uspeli s projektom Škola vychováva zamestnancov nie zamestnávateľov. Navrhli obohatiť vzdelávanie o inovácie, budovať vzájomný rešpekt, vzájomnú a otvorenú komunikáciu, zvyšovať prax v odbore, podporovať kreativitu, ponúkať bezplatné kurzy a spoznávať rôzne kultúry. Ich nápad porotu zaujal a obsadili 1. miesto.

Projekt Školy

Pridajte komentár