Overuj si fakty s UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach už pred časom spustila novú kampaň Overuj si fakty. Jej cieľom je upozorňovať na nebezpečenstvo dezinformácií a ich šírenia v internetovom prostredí.

V súčasnej pandemickej situácii sme ešte viac ako kedykoľvek predtým terčom veľkého množstva nepodložených správ a hoaxov. Nedostatok osvety a informačnej gramotnosti u mladých ľudí v tomto smere spôsobuje, že často nedokážu odlíšiť pravdivé správy od tzv. fake news. Kampaň Overuj si fakty má pomáhať orientovať sa v záplave informácií, a to nielen študentom či zamestnancom univerzity. Pomoc ponúka aj odbornej verejnosti a zároveň všetkým, ktorí majú záujem správne vyhodnocovať príliv nových informácií a nepodľahnúť informačnej ľahostajnosti.

Pandémia ako motív kampane

„Kampaň vznikla v nadväznosti na súčasnú situáciu spojenú so všetkými aspektmi šírenia ochorenia Covid-19. Ako vedecká a vzdelávacia ustanovizeň cítime potrebu vyjadrovať sa k rôznym témam. A to najmä k tým, ktoré v spoločnosti rezonujú a ku ktorým máme kompetenciu sa vyjadrovať,“ objasňuje prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Webová stránka www.overujsifakty.sk, ktorá je hlavnou časťou kampane, pomáha objasniť, čo dezinformácia je a ako ju v internetovom prostredí možno rozoznať. Okrem toho vysvetľuje, aké rôzne typy dezinformácií poznáme. Zároveň predostiera niekoľko spôsobov, ktorými si môžeme aj sami overiť dôveryhodnosť faktov a relevantnosť internetových zdrojov. Kampaň navyše ponúka presné tipy na ochranu dát pred phishingom, scarewareom či nevyžiadanou a falošnou technickou podporou. Zároveň obsahuje aj časť o kybernetickej bezpečnosti opierajúcu sa o činnosť jediného akademického bezpečnostného tímu na Slovensku – CSIRT UPJŠ.

UPJŠ: projekt plánujeme ďalej rozvíjať

Ako ďalej tvrdí Hučková, UPJŠ už od začiatku spustenia kampane Overuj si fakty zaznamenala viacero pozitívnych reakcií. Tie prichádzajú na jednej strane zvnútra akademickej obce univerzity, ale tiež z prostredia partnerských inštitúcií i z prostredia verejnosti. „V súčasnosti je kampaň intenzívne komunikovaná najmä prostredníctvom osobitnej webovej stránky, ktorá od svojho spustenia vykazuje vysokú návštevnosť. Na túto webovú stránku nadväzuje intenzívna kampaň najmä na sociálnych sieťach. Práve sociálne siete sú totiž v súčasnosti zdrojom informácií, a to aj hoaxov a dezinformácií,“ dodáva.

UPJŠ má v pláne kampaň aj naďalej rozvíjať. Cieľom je do nej zapojiť odborníkov z prostredia univerzity a študentov, ktorí by spoločnými silami prispeli k zefektívneniu kampane. „Na našej univerzite pôsobí množstvo expertov, ktorí sa téme venovali už pred touto kampaňou. Náš projekt proti dezinformáciám bude pokračovať ďalej. Plánujeme reagovať na šírenie hoaxov a dezinformácií aj v súvislosti s ďalšími aspektmi,“ vysvetľuje Hučková.

Tie by v budúcnosti mohli zahŕňať rôzne problematické spoločenské témy z medicínskeho, psychologického, politologického či právnického odvetvia.

Radka Kolcunová

komentár: 1