sutaz startupov

Súťaž startupov má svojich víťazov

Dňa 9. júna 2021 sa konalo v priestoroch UVP TECHNICOM už 13. kolo jednej z najstarších súťaží startupov na Slovensku – Máš nápad?. Od roku 2014 túto súťaž vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Startupy súťažili o pobyt v Startup centre, v rámci ktorého absolvujú 6-mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Do finále 13. kola súťaže postúpilo 8 inovatívnych projektov (z 12 prihlásených). Porota do pred inkubačného pobytu v Startup centre vybrala 6  projektov.

Súťaž posunula 1 projekt do inkubátora

21Games OZ – zameriava sa na inovatívne budovanie gamingovej vývojárskej komunity na Slovensku; beautyslovakia – cieľom je vývoj portálového riešenia pre podporu cestovného ruchu na Slovensku; Gamescrunch – zameriava sa na organizáciu aktivít zameraných na problematiku herného priemyslu; storePredictor – predmetom záujmu startupu je predikcia obratov elektronických obchodov; wellnesso – zameriava sa na trh služieb v oblasti wellness a beauty aktivít; Sigred – cieľom je vývoj aplikácie ponúkajúcej predaj a nákup tovarov pre študentskú komunitu na báze využitia videa ako hlavného sprostredkovateľského nástroja.

reklama


Porota navrhla priamy postup do Inkubátora, vzhľadom na stupeň rozvoja, projektu startupu Univerzálna vernostná karta – cieľom je ponuka riešenia, ktoré nahradí množstvo existujúcich vernostných kariet.

sutaz startupov

Porota súťaže

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Chovanec, F. Jakab, P. Čižmár, A. Lavrin, M. Michalko, P. Feciľak, V. Fedák, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, M. Kubiš (CVTI SR) a M. Varga (Deutsche Telekom IT Solution Slovakia).

Súťaž Máš nápad? bola realizovaná UVP TECHNICOM v úzkej spolupráci s Innovlab startupup center.

Prečítajte si viac o akceleračnom programe UVP TECHNICOM. V rubrike Rozhovory so startupmi spoznáte šikovných ľudí, ktorí vo vedeckom parku pracujú a rozvíjajú svoje inovatívne nápady.

UVP TECHNICOM

Hlavnou úlohou UVP TECHNICOM je
- stimulácia a riadenie toku znalostí a nových technológií medzi univerzitným prostredím a hospodárskou a spoločenskou praxou
sprostredkovanie komunikácie medzi podnikmi, podnikateľmi a výskumníkmi
- poskytovanie prostredia pre akceleráciu inovatívnych projektov a inkubáciu inovatívnych firiem, prostredia pre zlepšovanie kultúry inovácií, kreativity a kvality,
- uľahčenie zakladania nových podnikov pomocou inkubačných a spin-off mechanizmov a urýchlenie ich rastu
- uľahčenie internacionalizácie pre domáce podniky a spoločnosti.
Univerzitný vedecký park v Košiciach vznikol v roku 2017 ako pracovisko Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2014 organizuje pravidelne dvakrát ročne súťaž inovatívnych nápadov, do ktorej sa môže prihlásiť ktokoľvek s dobrým nápadom, v ktorý verí – študenti, ľudia z praxe, podnikatelia. Výhercovia získajú 6-mesačný pobyt v Startup centre, počas ktorého musia zvládnuť akceleračný vzdelávací program na podporu rozvoja startupu.

Pridajte komentár