mymachine

Oceňovaný program vysnívaných vynálezov detí MyMachine sa rozširuje z východného aj na stredné Slovensko

Rozhádzané lego je postrachom každého rodiča, azda každému napadlo mať stroj na jeho upratanie. Alebo prenosnú šmýkačku, keď nie je ihrisko práve k dispozícii. Levitujúca stolička sa však zdá byť už úplné sci-fi. Pritom sú to detské nápady, ktoré sa za posledných päť rokov podarilo pretaviť do reality spoluprácou stredoškolských a vysokoškolských
študentov v programe MyMachine Slovakia.

Do MyMachine sa zapája stredné Slovensko

Tento rok sa už zaoberajú vynálezom helmy na umývanie zubov, keď je ráno naponáhlo; hovoriacou mačkou zoznamujúcou deti so životom zvierat alebo malým domčekom pre chlapca, ktorý sa doma nevie sústrediť, pretože ich tam býva priveľa. Donedávna sa projekt realizoval iba v Prešovskom a Košickom kraji na východnom Slovensku, no prototypy vysnívaných vynálezov zaujali natoľko, že sa program rozrástol aj do ďalších krajov.

Tento rok sa doňho prvýkrát pridá aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a
Technická univerzita vo Zvolene. MyMachine sa na Slovensku realizuje už 5 rokov, pričom zatiaľ vzniklo 32 originálnych vynálezov. Ide o medzinárodne oceňovaný vzdelávací program, v ktorom si žiaci na základných školách nakreslia svoje vysnívané vynálezy, následne ich študenti vysokých škôl premenia na realizovateľné koncepty, a študenti stredných technických škôl vyrobia funkčné prototypy, ktoré na konci roka odovzdajú naspäť autorom myšlienok – deťom.

reklama


mymachine

Program prepája všetky 3 stupne vzdelávacieho systému a podporuje rozvíjanie zručností pre 21. storočie, ako tvorivosť, podnikavosť, spoluprácu, komunikáciu a zároveň popularizuje technické vzdelávanie.

Školy sa stále môžu zapojiť do spolupráce

Originálna je práve spolupráca jednotlivými vekovými skupinami. Tých najmenších projekt učí, aby sa nebáli mať nápad a snívali. Tých starších zas učí prekonať cestu od nápadu až k jeho samotnej realizácii,” hovorí Veronika Klesniaková, projektová koordinátorka Innolabb z
Rozvojovej agentúry BBSK. „Naša Fakulta techniky sa dlhodobo snaží vzbudzovať záujem o vedu a technickú tvorbu medzi žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom akcií orientovaných na robotiku. MyMachine je výborná príležitosť ako prepojiť technické a inovačné riešenia s aktívnym zapojením vysokoškolských študentov so strednými a základnými školami,” dodáva Ing. Michaela Hnilicová, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene.

Do MyMachine sa môžu zapojiť všetky základné a stredné odborné školy na Slovensku s
výnimkou bratislavského kraja. V budúcom ročníku, ktorý začína v septembri, sa plánuje vyrobiť ďalších 14 vynálezov. Základné a stredné školy sa môžu do projektu prihlásiť do 9.6. na webstránke projektu.

Zahĺbte sa do vynálezov detí z roku 2020 alebo si rovno zahrajte mini hry.

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár