globallogic slovakia digitalizacia v naborovom procese

Digitalizácia v náborovom procese

O tom, ako sa zmenil priebeh prijímania nových zamestnancov a aké výhody priniesla digitalizácia v náborovom procese, nám porozprával Ladislav Kilian, riaditeľ oddelenia pre získavanie talentov v spoločnosti GlobalLogic Slovakia. Prečítajte si nielen pozitíva týchto zmien, ale aj vtipné situácie, ktoré online priestor prináša.

Ako sa zmenila situácia v procese získavania nových ľudí do firmy za posledný rok?

Posledný rok nám priniesol impulzy, ktoré nás všeobecne nabádajú k opatrnosti. Súčasná doba nás prinútila presunúť prácu, školu či obyčajné stretnutia s rodinou a priateľmi do digitálneho sveta. Výberový proces nie je výnimkou.

Online stretnutia s našimi kandidátmi sa pre nás stali bežnou súčasťou výberového procesu. Nepochybne so sebou priniesli množstvo výhod, ako komfortné prostredie domova či možnosť absolvovať viacero stretnutí v kratšom čase. Digitalizácia jednoznačne zvýšila rýchlosť a efektivitu náborového procesu.

reklama


Na druhej strane nás to pripravilo o to, čo si vážime najviac, a tým je osobný kontakt. Možnosť dať si spoločne kávu, predstaviť prostredie, v ktorom pracujeme, spoznať svojich budúcich kolegov a prostredníctvom toho zachytiť atmosféru, ktorou žijeme, a kultúru, ktorú budujeme. Prispôsobili sme sa pomerne rýchlo. Stále však hľadáme možnosti zlepšenia, aby od nás kandidát odchádzal s autentickým zážitkom. 

IT sektor je špecifický vysokým štandardom, ktorý kandidáti očakávajú. Zmenili sa potreby kandidátov? Napríklad ich preferencie benefitov, spôsobu práce a pod.?

Netrúfam si generalizovať potreby kandidátov. Boli a vždy budú posudzované jednotlivo, bez ohľadu na to, či práve prežívame akúkoľvek krízu. Zmena práce je pre každého z nás citlivá záležitosť. Hľadáme stabilitu, férový prístup, možnosť pracovať na zmysluplných veciach a kvalifikovane rásť. Pre väčšinu kandidátov, s ktorými sa stretávame, dnes nie sú rozhodujúce hmotné benefity, ale tím ľudí, s ktorými budú pracovať.

Čo by malo byť súčasťou výberového procesu?

Žiadnemu výberovému procesu nesmie chýbať transparentnosť, kompetentnosť, férový prístup a spätná väzba. Aj tá negatívna. 

Zažívate aj netradičné alebo vtipné situácie, ktoré sa stali len v online prostredí?

Pohovory s mačkami, psami, manželkami, manželmi či deťmi sa stávajú bežným javom. Vôbec nám to ale neprekáža, naopak. Aspoň je veselšie. Fungovanie v online prostredí zmenilo atmosféru pohovorov aj mítingov celkovo. Ľudia sú chápavejší a trpezlivejší, každý má predsa doma iné prostredie a podmienky. 

digitalizacia v naborovom procese

Ako prebiehajú prvé dni nových kolegov vo firme?

V rámci posledných skúseností pozorujeme, že noví kolegovia vnímajú online onboarding o niečo citlivejšie. Majú síce prvý deň v novej práci, ale stále sedia na tej istej stoličke v tej istej izbe. Doma. Preto je na nás, aby sme im dopredu poskytli dostatočné množstvo informácií a pripravili welcome deň ušitý tak, aby sa vedeli plnohodnotne začleniť a vnímali absenciu osobného kontaktu v rámci súčasných možností čo najmenej. 

Aké sú najväčšie výzvy, ktoré ste za posledný rok museli prekonať a aj sa úspešne podarili?

Fungovať v online prostredí nie je výzvou len pre našich kandidátov, ale i pre nás samotných. Naučiť sa prispôsobiť sa, ale nestratiť cit pre stretnutie, kde ponúkame zmenu, ktorá je v tomto čase vnímaná obzvlášť citlivo. Digitalizácia je bez pochýb nielen nevyhnutným, ale i efektívnym pomocníkom doby, v ktorej žijeme. Pohovor ako taký vo svojej pravej podstate zdigitalizovaný byť nemôže. Kandidát sa totiž rozhodne na základe dojmu, ktorý vytvárajú ľudia.  

Obdobie predchádzajúceho roka bolo charakterizované množstvom zmien, avšak podstata výberového procesu zostala nezmenená. Z nášho pohľadu sa stále snažíme nájsť vhodných kandidátov, ktorí budú vo svojej práci spokojní a zapadnú do tímu. Na druhej strane hľadáme ľudí, s ktorých prácou budeme spokojní my. Ak chcú kandidáti zažiť pohovor a skutočnú atmosféru v GlobalLogic Slovakia, vedia si pozrieť našu webstránku, kde máme aktuálne otvorené pozície. 


Prečítajte si aj o skúsenosti GlobalLogic Slovakia s virtuálnym teambuildingom či o tom, ako sa zmenilo korporátne vzdelávanie.

GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic, líder v oblasti digitálneho inžinierstva a súčasť a Hitachi Group Company, pomáha zákazníkom na celom svete navrhovať a prinášať inovatívne produkty, platformy a najnovšie digitálne vymoženosti. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.

komentár: 1