webinar vesmir

Dokážeme lepšie pochopiť vesmír vďaka technologickému pokroku?

Konečným cieľom kozmického výskumu je lepšie pochopenie vesmíru. Vďaka technologickému pokroku sa za posledné storočie naše chápanie vesmíru výrazne posunulo. V súčasnosti, keď sa získava obrovské množstvo dát o vesmíre každú sekundu, sa hlavným obmedzením vo výskume stáva časová kapacita vedcov.

Kozmický výskum v Košiciach?

Vzniká preto otázka: Dokážu pokročilé IT technológie autonómne spracovávať, analyzovať a interpretovať dáta získané z automatických pozemných a kozmických observatórií? A je vôbec možné na takomto systéme pracovať v Košiciach?

Na všetky tieto otázky odpovie vo štvrtok 18. februára o 19:00 hod. Šimon Mackovjak na webinári – Na ceste k autonómnemu výskumu vesmíru. Počas webinára stručne predstaví históriu kozmického výskumu v Košiciach, zadefinuje východiská pre spoluprácu s lokálnou IT komunitou a navrhneme možnú cestu k autonómnemu skúmaniu vesmíru.

Podujatie je bezplatné, je však potrebná registrácia.

GlobalLogic Slovakia týmto odštartuje sériu webinárov, ktorých hlavným cieľom je podeliť sa s ich know-how a priniesť do IT komunity najnovšie trendy, ktoré využívajú v praxi. Chcú prepojiť rôzne odvetvia, v ktorých IT zastáva dôležitú rolu. Nenechajte si to ujsť!


Šimon Mackovjak
simon mackovjak
  • Vyštudoval Astronómiu a astrofyziku na FMFI UK v Bratislave. 
  • Počas PhD štúdia pracoval na Astronomickom ústave AV ČR v Českej republike a neskôr ako postdoc na ISDC Data Centre for Astrophysics, University of Geneve, vo Švajčiarsku.
  • Na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV pracuje od roku 2016, kde sa venuje výskumu airglowu a vplyvom slnečnej aktivity na Zem.
  •  Vedie ESA / PECS projekt AMON-net a podieľa sa na príprave NASA misií EUSO-SPB2 a POEMMA.
  • Pracuje čiastočne v GlobalLogic Slovakia ako Python developer.
  • V Košiciach rozbehol projekt SPACE::LAB a vidí veľký potenciál v zapojení IT komunity do vedeckého výskumu.

O tom, ako technológie ovplyvnili prvý súkromný let do vesmíru, sme písali v téme Nová éra ciest do vesmíru.

GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic je lídrom vo vývoji produktov vo všetkých fázach životného cyklu, ktorý vďaka kombinácii poznatkov v oblasti chip-to-cloud softvérových riešení a bohatých skúseností z rôznych odvetví pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh produkty a služby novej generácie. Majstrovské spojenie dizajnu, komplexného vývoja a expertízy pri uvádzaní riešení do života umožňuje firme zabezpečiť svojim globálnym zákazníkom vynikajúce výsledky. Spoločnosť so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia telekomunikácií, automobilovej výroby, zdravotníckej starostlivosti, technológií, médií a zábavného priemyslu, výroby či polovodičov všetky výhody globálnej prítomnosti na trhu. GlobalLogic má na Slovensku centrálu v Košiciach a pôsobí tiež v Banskej Bystrici a v Žiline.

Pridajte komentár