skola napriek korone

Škola napriek korone podporí projekty pre zabezpečenie dostupnosti vzdelávania sumou 18 000 eur

Karpatská nadácia opäť otvára program Škola napriek korone, ktorého cieľom je podporiť nápady, ktoré by pomohli riešiť potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. 

Škola napriek korone prerozdelí 18 000 eur

Finančnú podporu až 700 eur môžu získať mimovládne organizácie, jednotlivci a školy z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému. Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania. Hlavným zámerom programu je prispieť k zabezpečeniu dostupnosti vzdelávania v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.

Program celkovo prerozdelí 18 000 eur a je otvorený do vyčerpania finančných prostriedkov. Zjednodušené žiadosti sa budú hodnotiť na 2-týždňovej báze. Žiadosti do prvého kola je možné podať do 21. januára.

reklama


skola napriek korone

Prvá výzva pomohla viac ako 4 000 deťom

V Karpatskej nadácii považujeme vzdelávanie za kľúčové pre budúcnosť našej spoločnosti, a preto sa snažíme prispieť k riešeniu situácie v školstve spôsobenej nákazou Covid-19. Už počas prvej vlny pandémie sme spustili prvú výzvu tohto programu, vďaka čomu sme umožnili viac ako 4 000 deťom pokračovať vo vzdelávaní, čím sa zvýšili šance na ich lepšiu budúcnosť,” dodala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Viac informácií o možnostiach podpory nájdete na webovej stránke Karpatskej nadácie.

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako tisíc projektov sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

Pridajte komentár