zuzana caputova

Ako fungujú startupy v online prostredí?

Od marca 2020 si spoločnosť postupne zvyká na nový normál, ktorý presmeroval pracovné, kultúrne aj súkromné udalosti do online priestoru. Pre IT sektor bol presun na home office pomerne jednoduchý, keďže ide o sféru, v ktorej jednotlivci často pracujú na diaľku. Pre startupy a tímy, ktoré spoločne vyvíjajú produkt, mohol presun do online prostredia priniesť isté komplikácie pri brainstormingu či kreatívnych riešeniach. 

V dôsledku pandémie sa vývoj riešení spomalil. Práve pri startupoch zohráva dôležitú úlohu osobný kontakt, osobné stretnutia, diskusie a brainstormingy…. Nástroje pre online komunikáciu síce umožňujú operatívne a efektívne organizovať potrebné stretnutia, ale vo všeobecnosti je takáto komunikácia viac únavná. Vo svete sa už hovorí o ,videoconference fatique‘ – únave z aplikácií,” približuje František Jakab, riaditeľ UVP TECHNICOM. 

Vedecký park pre startupy a novoznikajúce firmy ponúka akceleračný program, ktorý im témami z rôznych oblastí – od právneho podnikania až po marketing, pomáha ako firme rásť. 

V rámci UVP TECHNICOM funguje spoločné pracovisko TUKE a Centra vedecko-technických informácií SR – tzv. Pracovisko centrálneho manažmentu Národnej teleprezentačnej infraštruktúry, ktoré zabezpečuje denne nielen technicky, ale aj organizačne a metodicky desiatky rôznych online aktivít pre subjekty v celej krajine. Jeho služby využíval napríklad aj Ústredný krízový štáb pri riešení problémov spojených s pandémiou. Náš akceleračný program sme tiež presunuli do online priestoru, kde aktivity fungujú formou webinárov. Zmena nám priniesla zaujímavú skúsenosť: účasť na webinároch je zo strany startupov väčšia, ako keď ich organizujeme v priestoroch vedeckého parku,” hodnotí František Jakab, riaditeľ UVP TECHNICOM

Vedecký park už pred samotnou pandémiou disponoval videokonferenčnými a kolaboračnými nástrojmi pre online fungovanie. „Fungujeme ako kontaktný, komunikačný, prezentačný a kolaboračný ekosystém. Na nové podmienky sme sa nemuseli nijako zvlášť adaptovať,  keďže videokonferenčné a kolaboračné nástroje sme využívali aj pred pandémiou. UVP TECHNICOM patrí k priekopníkom vo využívaní týchto technológií v SR.”

technicom

Ako pandémia ovplyvnila startupy z TECHNICOMU?

Tereza Sejková, Brut.to

Prechod na online v našom prípade nebol problém. Väčším problémom je pre nás zatvorenie všetkých domovov sociálnych služieb a ak nie úplné zatvorenie, tak obmedzenia pre návštevníkov/dobrovoľníkov. Keďže spolupracujeme s ľuďmi s rôznymi typmi znevýhodnenia, ktorí patria medzi najrizikovejšie skupiny ohrozené korona vírusom. Od marca teda tvoríme menej vecí a len z nášho „archívu“, ktorý sme si stihli od začiatku pôsobenia na jeseň 2019 vytvoriť. Akceleračný program prebieha v pravidelných týždňových intervaloch v online priestore. Máme prednášky na rôzne témy, ktoré sú veľmi dobrým vhľadom do danej témy. Veľmi ma zaujal workshop na tému Ochranných známok. Taktiež sme využili možnosť konzultácie, kde sme prebrali možnosti právnych foriem a ujasnili si do ktorej sa ideme pustiť. Hodnotím kladne to, že TECHNICOm preniesol program do online priestoru,aj keď už je tých webinárov, pracovných aj mimopracovných, v tejto druhej vlne veľa a je potom niekedy náročné sa dostatočne sústrediť.”

Brut.to je inovatívne štúdio, ktoré tvorí grafický dizajn v spolupráci s ľuďmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením. Prepája umeleckú obec – profesionálnych grafikov a domov sociálnych služieb (denného stacionára) Domko v Košiciach – dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením. Jeho cieľom je naplno využiť tvorivý potenciál ľudí so znevýhodnením nielen pre to, aby niečo vytvorili, ale pre to, aby sa stali plnohodnotnými tvorcami. Do startupcentra sa Brut.to dostalo v 11. kole súťaže inovatívnych nápadov.

Jakub Lipták, Corvest

Prechod do online priestoru vo výraznej miere ovplyvnil celý chod startupu, keďže sa nám zúžil okruh sa zviditeľniť, dlhšie trvajú dodávky materiálu a je obtiažnejšia komunikácia. Pre  absenciu fyzického kontaktu je problematickejšie stretnúť potenciálnych investorov. TECHNICOM zvláda podľa mňa momentáciu situáciu veľmi dobre, akceleračný program to neovplyvnilo, aj keď spätná väzba je zo strany startupu horšia, ako keby to bolo fyzické stretnutie.”

Startup Corvest sa zaoberá korekciou (nesprávneho držania tela. Aktívne ovplyvňuje posturu pomocou smart trička, ktoré sníma aktuálne držanie tela a mobilná aplikácia vyhodnocuje zmenu držania tela. Do startupcentra sa Corvest dostal v 11. kole súťaže inovatívnych nápadov.

Ivana Nováková, Aponi

My vnímame pandémiu ako akcelerátor priemyslu v Európe. Kríza, ktorá nastáva, jasne poukazuje na chyby, ktorým čelia dnešné výrobné podniky a dáva im priestor zmeniť stratégiu a implementovať viaceré prvky pre plne digitalizované podniky, ako je aj náš produkt APONI VIEW. Nám kríza ponúka príležitosť rýchlejšie sa presadiť na trhu. Ak to budeme vedieť správne využiť aj vďaka podpory Technicomu, môže byť pre nás kríza prínosom. Na druhej strane ako začínajúci podnik stojíme v neľahkej pozícii pre získavanie veľkých zákazníkov, partnerov i investorov, kde sa osobné stretnutie žiada.

Technicom sa rýchlo a efektívne adaptoval do digitálnej podpory. Okrem iného pravidelne informuje aj o medzinárodných súťažiach, podporných programoch a online konferenciách . My sme sa zapojili do EIT manufactoring Gazzele Accelerator programu, START UP Germany Tour a EuvsVirus heckathonu, aby sme nabrali nové partnerstvá a zákazníkov v digitálnom priestore, čo sa nám aj podarilo. Aj preto hodnotíme prístup k informáciám, kurzom ako i podpory podnikania veľmi pozitívne a veríme, že táto kríza pomôže mnohým startupom otvoriť sa novým nápadom.” 

Aponi je startup, ktorý sa venuje implementácii interaktívnej rozšírenej reality do priemyslu. Jeho softvérové riešenie APONI VIEW slúži ako podporný, kontrolný a pracovný nástroj v podniku s využitím veľkého množstva dát ktoré sa v podniku kumulujú. Do startupcentra sa Aponi dostalo v 9. kole súťaže inovatívnych nápadov.

Košická Startup Platforma

Predpovedať, čo presne prinesie budúcnosť, je náročné, potvrdila nám to aj aktuálna pandémia. V Košiciach však už dlhšiu dobu cítiť iniciatívu, ktorá má za cieľ stimulovať ekosystém startupov.

Formuje sa Košická Startup Platforma, nové zázemie pre startupy v regióne. Do podpory sa začínajú zapájať aj univerzity a IT spoločnosti v regióne. Sme radi, že práve UVP TECHNICOM sa stáva významným centrom tejto platformy,” dodáva F. Jakab.

Platforma podporuje aj budovanie komunity, v ktorej startupy medzi sebou networkujú, podporujú a ovplyvňujú sa, čo pomáha ich rozvoju.

Súčasťou platformy je napríklad Starport, ktorý v spolupráci s vedeckým parkom organizuje pravidelné týždenné Startup meetupy, či Innovlab, s ktorým UVP TECHNICOM spolupracuje pri organizácii aktivít pre startupy v rámci akceleračného programu.

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1