karpatska nadacia

Karpatská nadácia finančne podporí základné školy a učiteľov na východnom Slovensku, stačí byť inovatívny

Karpatská nadácia otvorila už 2. ročník programov, ktorých cieľom je podpora inovatívneho vzdelávania.

Základné školy na východnom Slovensku, ktoré chcú urobiť svoj vzdelávací proces kreatívnejší a pútavejší, majú možnosť získať od nadácie finančnú podporu v rámci programu Škola budúcnosti. Úspešní žiadatelia môžu získať pre svoj projekt podporu až 2 500 eur. Program celkovo prerozdelí 20 000 eur.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať aj priamo učitelia základných škôl. V rámci programu Učiteľ/ka budúcnosti môžu na svoje inovatívne projekty získať osobný grant až 1 000 eur, pričom až 20 % z poskytnutého grantu môžu použiť na ohodnotenie vlastnej práce na projekte.

Podpora silného partnera

Karpatská nadácia vníma nedostatočnú pripravenosť a schopnosť vzdelávacích systémov reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania a prípravy detí a mladých ľudí pre život v 21. storočí. Preto v tejto oblasti vyvíjame vlastné riešenia. Cez naše programy chceme podporiť progresívne školy a učiteľov, ktorí prichádzajú s vlastnou iniciatívou a kreatívne menia systém vzdelávania vo vlastnom bezprostrednom okolí,” povedala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

...

Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo nájsť silného partnera, ktorý rovnako ako my, považuje vzdelávanie za kľúčové pre budovanie lepšej budúcnosti. Oba programy sa nám podarilo spustiť len vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life od Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia,” dodala Laura Dittel.

tlačová správa

Pridajte komentár