vse ule

V centre Košíc našli domov včelie rodiny

V metropole východu boli osadené prvé firemné mestské úle. Pri ich realizácii sa Skupina VSE Holding spojila s občianskym združením Príbeh včely. Spoločne v centre Košíc vytvorili domov dvom včelím rodinám. Skupina VSE Holding poskytla priestor, skúsení včelári z OZ Príbeh včely potrebnú starostlivosť. Včely nám všetkým poskytnú pestrejšie životné prostredie a zelenšie mesto.

Zelený dohovor

Trend mestských včiel nie je nový a aj na Slovensku už sú včelstvá v rôznych mestách. No Skupina VSE Holding je prvá firma, ktorá priniesla úle do centra Košíc. Je to jeden z krokov, ktorými napĺňa princípy svojho konceptu Zelenej iniciatívy. Zelená iniciatíva nadväzuje na predchádzajúce environmentálne aktivity Skupiny. Jej dlhodobým cieľom je moderná firma, ktorej fungovanie reflektuje požiadavky európskeho Zeleného dohovoru a iniciatívne zapája princípy cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti.

Ako spoločensky zodpovedná firma chce mať Skupina VSE Holding podnikové aj podnikateľské prostredie založené na princípoch udržateľnosti a aktívne podporuje svojich zamestnancov v environmentálnom správaní na pracovisku aj doma. Pracujeme postupne aj na hĺbkových zmenách procesov, no zaviedli sme už množstvo menších opatrení, ktoré ale synergicky budú mať veľký dopad. Jedným z dielikov tejto skladačky sú aj mestské úle. Včela je tradične symbolom pracovitosti a v dnešnej dobe aj symbolom podpory biodiverzity a my sme chceli pomôcť s jej návratom do nášho okolia,“ dopĺňa Thomas Hejcman, generálny riaditeľ spoločnosti.

Včely v meste

Včelári z OZ Príbeh včely majú bohaté skúsenosti so starostlivosťou o včely v meste, venujú sa aj vzdelávacím aktivitám pre deti a pravidelne sa starajú aj o včely na Mlynskej.

V mestách majú včely, paradoxne, častokrát pestrejšiu stravu počas celej sezóny ako na monokultúrnych poliach. Ukazuje sa, že včely majú menší problém so spracovaním vplyvov mestského znečistenia ako s insekticídmi a pesticídmi v priemyselnom poľnohospodárstve. Na Mlynskú sme vybrali mierny, nebodavý typ včelej rodiny a v okolí je množstvo kvitnúcej zelene, takže nebudú ani hladné a o ľudí sa vôbec nebudú zaujímať. Našou motiváciou je okrem lásky k včelám aj vzdelávanie verejnosti. Chceli by sme, aby si ľudia uvedomili, že včely sú prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou prírody a ich podporou podporujeme aj seba a kvalitnejšie, príjemnejšie a zdravšie prostredie pre všetkých,“ vysvetľuje miesto včiel v meste Vladimír Uram z Príbehu včely

Nová centrála

V rámci Zelenej iniciatívy stojí za pozornosť aj fungovanie novootvorenej centrály Skupiny VSE Holding AB Mlynská Nova ako modernej ekologickej budovy. V jej priestoroch zamestnanci využívajú systém kancelárií bez košov a zdokonalený systém separovania. Medzi ďalšie ekologické riešenia patrí celofiremné obmedzenie nákupu plastových fliaš na nutné minimum, firemný vermikompostér, bylinková záhradka, doplnené o informačné kampane na environmentálne témy. Okrem úľov tu budú nainštalované aj vtáčie búdky a hmyzie hotely.

Ak chcete žiť ekologickejšie aj vy, skúste naše tipy na aplikácie pre zelený život.

tlačová správa

Pridajte komentár