botanicka zahrada

Letné koncerty v botanickej záhrade

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozýva milovníkov kultúry a prírody na hudobné podujatia. Letné koncerty v botanickej záhrade sa uskutočnia vo vonkajšom areáli na hlavnej ploche pred skleníkmi počas troch augustových nedieľ 16., 23. a 30. augusta 2020.

Koncerty pri príležitosť výročia

Ide o sériu troch koncertov, ktoré sa uskutočnia v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach po prvýkrát. „Keďže Botanická záhrada  tento rok oslavuje 70. výročie svojho vzniku, chceli sme pripraviť aj trocha menej tradičné podujatie, ktorým by sme si toto výročie tiež pripomenuli,“ informuje prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Prvým koncertom 16. 8. 2020 bude vystúpenie sláčikového orchestra pri ZUŠ Márie Hemerkovej Musica Iuvenalis. Vystúpenie sa uskutoční o 18:30 hod. a vstupenky vo výške bežného vstupného do BZ si záujemcovia budú môcť zakúpiť priamo pri vstupe pred koncertom. Musica Iuvenalis sa predstaví so známymi klasickými melódiami pod vedením dirigenta Igora Dohoviča.

Rozhlasová relácia aj Katka Koščová

23. 8. 2020 o 17:00 hod. bude verejné nahrávanie známej relácie Rádia Regina Východ pod názvom Úsmevník. Hosťom relácie bude riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi, herci zo Štátneho divadla Košice a prešovského Divadla Jonáša Záborského – Tatiana Poláková, Miroslav Kolbašský a Peter Čižmár, ktorí sa predstavia s humoristickými scénkami. Nahrávanie bude doplnené hudobnými vsuvkami kapely Silband. Nahrávanie je pre verejnosť bezplatné. Vstup do BZ bude voľný 15 min. pred začiatkom podujatia.

Tretí letný koncert v botanickej záhrade 30. 8. 2020 prinesie speváčku Katarínu Koščovú. Koncert bude prierezom jej starších i novších piesní s klavírnym doprovodom Daniela Špinera. Hosťom koncertu bude Dorota Tóthová s džezovým a popovým repertoárom. Koncert sa začne o 18:30 hod. a lístky je možné zakúpiť cez Ticketportal.sk.

V nedeľu 30. augusta od 10:00 hod. do 16:00 hod. sa zároveň uskutoční podujatie Hľadáme múzy v Botanickej záhrade, ktoré je venované rodinám s deťmi.

tlačová správa

Pridajte komentár