technicom

Ako sa zo startupu stáva podnikanie?

Cesta k vlastnému podnikaniu vie byť náročná, obzvlášť, ak do podnikania prinášame produkt, ktorý vznikol ako naša idea. Okrem vývoja, realizácie a samotného zhmotnenia produktu musí startup po čase zlegalizovať svoje podnikanie. Podporu pri realizácii nápadu až do zarábajúcej firmy ponúka Univerzitný vedecký park TECHNICOM, ktorý funguje pri Technickej univerzite v Košiciach.

Vedecký park ponúka startupom 2 programy – akceleračný v Startupcentre TUKE a rastový program v Inkubátore TUKE. O prechode nápadov k reálnemu podnikaniu sme sa porozprávali s Františkom Jakabom, riaditeľom UVP TECHNICOM, a Ľubošom Kolesárom, koučom startupov a podnikateľom, ktorý získal ocenenie Podnikateľ roka 2018.

Prečo musí startup po akceleračnom programe pri prechode do inkubátora fungovať už ako podnikateľský subjekt?

F. J.: Ide o model akcelerácie startupu. Existuje predinkubačné obdobie, kedy je startup v štádiu formovania, myšlienka začína rásť a dostáva sa k produktu alebo službe, s ktorým by postupne mal tím začať plniť nejaký cieľový plán rozvoja. Vo vedeckom parku je startup 6 mesiacov v predinkubačnej fáze, následne vyhodnocuje svoje aktivity a ďalšie smerovanie. Na konci tohto obdobia môžeme startupu navrhnuť založenie právného subjektu. Pretože už je v štádiu, kedy potrebuje podnikať, nadväzovať právne a biznisové vzťahy, hľadať investorov. My mu na základe splnenia kritérií ponúkneme postup do Inkubátora TUKE, kde už musí vstúpiť ako právny subjekt. Samozrejme, s vytvorením tohto subjektu mu vieme pomôcť.

reklama


Je pre startup výhodnejšie, ak je podnikateľským subjektom?

Ľ. K.: Startup sa musí stať podnikateľským subjektom, pokiaľ chce začať predávať svoj produkt alebo službu s cieľom generovať zisk. Na Slovenku nie je definovaná zákonná možnosť poskytovania služieb alebo produktov bez zriadenia podnikateľského subjektu. Založenie podnikania so sebou prináša veľa povinností a vyžaduje si naštudovanie a dodržiavanie stoviek nariadení a usmernení. Pri rozbehu podnikania ani samotný podnikateľ nevie garantovať, že jeho podnikanie bude úspešné a ziskové. Zrušenie s.r.o. je administratívne náročný a dlhý proces. Preto je efektívne nápad najprv otestovať v režime startupu až následne ho pretaviť do podnikania s právnou formou.

F. J.: My tomu hovoríme, že až založením právneho subjektu končí sranda v startupe…

Prichádzajú so založením podnikateľského subjektu pre startupy aj nové výdavky?

J. F.: V predinkubačnej dobe majú startupy také podmienky, že všetko funguje na naše náklady. Vo väčšine prípadov si pritom ani neuvedomujú, že ich investíciou je napríklad čas, ktorý strávia na svojom projekte, na jeho rozvoji. Po vstupe do inkubátora okrem poplatkov spojených so založením právneho subjektu sa už startup musí podieľať aj na časti prevádzkových nákladov spojených s jeho pobytom v inkubátore, a tak si musi zvykať na biznisové podmienky reálneho sveta.

Ľ. K.: Áno, zriadenie s.r.o. alebo inej právnej formy už v úvodnej fáze stojí od 150 – 300 eur. Budúci podnikateľ má možnosť využiť služby firiem, ktoré sa špecializujú na zakladanie spoločností za istý poplatok. Je to síce o niečo drahšie, ale rýchlejšie. Na Slovensku je priestor odkúpiť už existujúcu spoločnosť, podnikateľ získa hotovú firmu s dlhšou existenciou, je tu však skryté riziko z neznámej minulosti a histórie firmy.

Aké výhody majú podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v Inkubátore TUKE?

F. J.: Veľmi významnou podporou zo strany vedeckého parku je napríklad koučing, ktorý novozaloženej firme poskytujeme ako službu prostredníctvom skúseného kouča, človeka z praxe, s bohatými skúsenosťami z podnikania. Kouč sa firmám venuje, pravidelne sa s nimi stretáva, analyzuje s nimi ich smerovanie, aktivity, ďalší postup. V našom parku je takým človekom aktuálne Ľuboš Kolesár, skúsený podnikateľ, s ktorým sa spolu venujeme firmám v inkubátore.

Ľ. K.: Táto spolupráca má mnoho výhod. Byť členom Inkubátora TUKE je prestíž a prispieva k budovaniu povedomia o značke. Členstvo v inkubátore je pozitívny signál pre potenciálneho investora, potvrdzuje prvok inovácie a fakt, že podnikateľ aktívne pracuje na svojom nápade a myšlienke a rozvíja ich do reálneho podnikania. Pridanou hodnotou je priamy prístup k moderným technológiám na fakultách, odborným konzultáciám s expertmi a možnosť vytvoriť prototyp. Členovia vedia získať priestor v UVP Technicom, čím získajú zázemie pre svoje podnikanie a možnosť networkingu s členmi inkubátora, ktorí riešia obdobné problémy.

technicom
UVP TECHNICOM

Právny subjekt už musí mať aj svoje smerovanie – plán. Je to tak aj v Inkubátore TUKE?

Ľ. K.: V inkubátore implementujeme biznis model CANVAS. Cieľom je vytvorenie a osvojenie si biznis modelu podnikateľom v priebehu prvých 6 mesiacov. Vďaka nemu si zadefinuje zákaznícke segmenty, vzťahy so zákazníkmi, pridanú hodnotu, distribučné kanály, kľúčové aktivity a partnerov, kľúčové zdroje, náklady a príjmy. Biznis plán je dôležitý v každej fáze, teda od nápadu až k podnikaniu, pri ktorom sa však už stáva nevyhnutnosťou.

Prečo je biznis plán potrebný?

Ľ. K.: Prax ukazuje, že len nápad nestačí. Mnoho potenciálnych podnikateľov a mladých ľudí má skvelé nápady a práve biznis model CANVAS vie posunúť tieto nápady k realizácii. Pomocou neho si nastavia kroky, vyhodnotia príležitosti a identifikujú riziká a úskalia prvotných myšlienok a nápadov. Biznis model zvyšuje pravdepodobnosť uchytenia sa nápadu. Ukazuje prvky, na ktorých je potrebné popracovať a ktorým činnostiam je potrebné venovať pozornosť. Biznis plán je zároveň akýsi záväzok – mapa, ktorá podnikateľa nasmeruje k cieľu a drží ho na správnej ceste, nedovolí vybočiť. Núti podnikateľa vidieť prekážky a prekonávať ich, nie pred nimi zastať reps.cúvnuť.

Vie existencia startupu vo forme podnikateľského subjektu pomôcť pri hľadaní investorov?

Ľ. K.: Najobvyklejšou formou vstupu investora do podnikania je získanie podielu v spoločnosti. A to je možné až po založení právnej formy. Jednoznačne definuje podiel na zisku a právomoci pri rozhodovaní.

technicom

Aké máte skúsenosti so startupmi pri zakladaní právneho subjektu – je to pre ne ťažké?

F. J.: Založiť právny subjekt nie je až také náročné, skôr je ťažké stať sa úspešnou firmou. Štatistiky hovoria, že len 6 až 10 % startupov sa stáva firmami, aspoň malými, ktoré sa vedia uživiť. Pritom zo skúseností môžem povedať, že sa startupy dopúšťajú chýb na ľudskej úrovni – zlá delegácia práce, snaha robiť všetko sám, komplikácie s investorom… Preto už v rámci akceleračného programu startupy prechádzajú cez rôzne aktivity zamerané aj na soft skills či marketing.

Ľ. K.: V zásade ide o štandardné administratívne úkony. Tie sa však podnikateľovi, ktorý sa venuje prioritne techologickým alebo výskumným činnostiam, môžu javiť ako neprimerane zložité a komplikované. Komunikácia s úradmi je pre tento typ podnikateľa často frustrujúca a oberá ho o vzácny čas. Preto majú startupy v rámci UVP Technicom možnosť využiť právne poradenstvo s expertom, ktorý ich nasmeruje, alebo im odporúčime založenie podnikania cez firmu, ktorá sa na to špecializuje.

Aká právna forma funguje pre startup najlepšie podľa Vás?

Ľ. K.: Najbežnejšou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, s ktorou máme na Slovensku najviac skúseností, jej výhody a podmienky založenia sú všeobecne známe. Novým typom právnej formy je jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorá bola vytvorená práve pre startupy. Jej výhodou je napr. pružný vstup a výstup investora, anonymita, nízka kapitálová náročnosť – postačuje základné imanie len 1 euro. Napriek týmto výhodám budúci podnikatelia preferujú založenie s.r.o..  

F. J.: Naša skúsenosť je taká, že doposiaľ všetky startupy prešli do právnej formy s.r.o., až na jeden, ktorý funguje ako občianske združenie, pretože je sociálne spoločensky orientovaný a navyše v tomto smere funguje iný model financovania. Čakal som, že nový model jednoduchej spoločnosti na akcie bude hneď využívaný, ale asi ešte tomu treba dať čas.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár