Silná značka zamestnávateľa pomáha firmám získavať talenty pre svoje projekty

V Košiciach prebehne 24. júna 2019 prvý interaktívny HR Marketingový workshop s témou Značka zamestnávateľa od identity po komunikáciu. Cieľom workshopu je previesť účastníkov praktickými príkladmi od nastavenia firemnej identity až po komunikáciu v digitálnom svete, na kariérnych stránkach a sociálnych sieťach.

Workshop je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o tému budovania značky zamestnávateľa, ako aj pre ľudí z oddelenia ľudských zdrojov a marketingu, ktorí chcú spoznať svet toho druhého a nastaviť si spoluprácu.

Firmy tvoria ľudia
Pri zostavovaní obsahu workshopu sa vychádzalo z praktických skúseností, ktoré opakovane riešia mnohé firmy. „Po absolvovaní workshopu pochopia účastníci rozdiel medzi značkou zamestnávateľa a HR marketingom, budú schopní aplikovať marketingové teórie do praxe ľudských zdrojov, analyzovať aktuálny stav svojej značky zamestnávateľa, vyhodnocovať potenciál rastu tejto značky a vytvoria si vlastný HR Marketingový strategický plán ďalšieho rozvoja firmy. Ten dopomôže k tomu, aby získavanie talentov nebolo nočnou morou a urýchlil sa tak aj náborový proces,” konštatuje Lucia Hirko, ambasádorka značky BE-DNA.

Budovanie značky zamestnávateľa nie je jednodňová záležitosť, ale dlhodobý, intenzívny a kontinuálny proces. Ak chcete urobiť ďalší krok pre budovanie svojej pozície na trhu ako atraktívneho zamestnávateľa, tento HR Marketingový workshop je určený práve pre vás.

Pridajte komentár