UX už na strednej? A prečo nie?

V posledných rokoch sa v IT svete čoraz viac skloňuje pojem „UX“. Ide o používateľské skúsenosti, čiže „User Experience“. Čím ďalej, tým viac firiem si v dnešnej dobe uvedomuje, aký dôležitý je UX pre ich produkty. Už nestačí mať len peknú grafiku, produkt musí byť zameraný na používateľa.

UX v celom svojom rozsahu sa nevyučuje na žiadnej škole na Slovensku. Metropola východu je však unikát. Spoločne na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a na Strednej umeleckej škole v Trenčíne vznikol odbor dizajn digitálnych aplikácií, kde žiaci sú už od prvého ročníka vtiahnutí do tajov používateľských skúseností. Pomáhajú im v tom dizajnéri zo spoločnosti GlobalLogic, ktorí stáli aj pri zrode samotného odboru: „Nápad vychovať mladých kreatívcov v oblasti UX nás, dizajnérov, nesmierne zaujal. Nakoľko je odbor v experimentálnom overovaní, je pre nás veľkou výzvou a snahou, aby úspešne rástol. Študenti by mali byť vedení správnym smerom. Našou snahou je im odovzdať najmä praktické skúsenosti,“ tvrdí UX dizajnér Peter Leško.

Študenti sú už od prvého ročníka spätí s praxou. Na vyučovaní pracujú na zadaniach, ktoré im dávajú samotní dizajnéri: „Prostredníctvom našich zadaní sa žiaci učia, ako to chodí v UX po praktickej stránke. My sa tým rovnako učíme nové veci a veríme, že žiaci nám so svojou kreativitou a výtvarnými zručnosťami pomôžu v rámci interných alebo reálnych projektov,“ dodáva Leško.

UX môže zvládnuť aj stredoškolák

UX v sebe zahŕňa množstvo disciplín od psychológie, komunikácie, vizuálneho dizajnu, skicovania wirefraemov až po testovanie samotných produktov. Ako tvrdí spoluautorka a vedúca odboru dizajn digitálnych aplikácií Ľubica Reváková, vytvoriť učebné osnovy nebolo jednoduché. „Stretávala som sa s názormi, či stredoškolák zvládne celú problematiku UX dizajnu. Či má natoľko vyvinuté schopnosti, aby vedel pochopiť daného používateľa. Povedala som si, a prečo nie?! Keď to neskúsime, nikdy to nezistíme.“

Študenti už mali možnosť ochutnať princípy UX dizajnu. Pred pár týždňami sa spolu so spolužiakmi z Trenčína zúčastnili workshopu v Žiline, kde v pobočke spoločnosti GlobalLogic za pomoci mentorov navrhovali jednoduchú študentskú aplikáciu. Žiakov najviac oslovil UX research, teda používateľský výskum. „Zaujalo ma tvorenie pomocou persón, teda pochopenie myslenia budúceho používateľa, a na základe toho pridávanie funkcií do aplikácie. Páčilo sa mi aj navrhovanie storyboardu, pri ktorom sa dá zamyslieť nad tým, aké problémy môžu nastať a ako ich používateľ môže vyriešiť. Rovnako aj tvorenie informačnej architektúry a samotné skicovanie vzhľadu aplikácie. UX dizajn je naozaj široké odvetvie, pri ktorom sa treba učiť mnoho vecí,“ upresňuje Alena Kajátiová, žiačka ŠÚV Košice.

S výsledkami boli nadmieru spokojní aj samotní organizátori. „Obával som sa časových obmedzení pri daných úlohách, no práve tam žiaci ukázali, že zadania dokázali dokončiť v predstihu a na dobrej úrovni. Bolo tam vidieť kreatívne myslenie a súčinnosť počas tímovej spolupráce, ktorá im bude v budúcnosti veľmi prospešná,“ vysvetľuje vedúci design tímu GlobalLogic Ľuboš Kostík.

IT sféra nie je len o programovaní

Vzdelávanie v oblasti „používateľských skúseností“ na východe pomaly narastá. Do svojho portfólia ho zaradil aj študijný program Hospodárska informatika na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie či Katedra počítačov a informačných a systémov FEI TUKE. Podobným smerom ide aj SPŠE v Košiciach, kde sa žiaci mohli už tento rok vďaka spolupráci s firmou GlobalLogic oboznámiť s problematikou UX.

Dôležitosť poskytnúť žiakom informácie z oblasti „User Experience“ si uvedomuje aj učiteľka informatiky Zuzana Tkáčová, víťazka súťaže Učiteľ Slovenska. V Košiciach vedie Coding Cluby/ Aj Ty v IT, ktorého cieľom je ukazovať dievčatám rôzne oblasti modernej informatiky. Jedno zo stretnutí bolo venované aj tejto téme: „Napriek názvu sa nesnažíme zameriavať len na programovanie, pretože by vznikal mylný a v spoločnosti veľmi rozšírený dojem, že IT sféra sa venuje len programátorom. UX bola téma, ktorá nám veľmi vhodne doplnila predchádzajúce Coding Cluby venované programovaniu mobilných aplikácií a aj na základe ohlasov od účastníčiek UX workshopu je jasné, že ich aj táto téma mimoriadne oslovila.“

V súčasnosti silnie tlak na výučbu programovania na základných aj stredných školách. Snahou je posunúť aj informatickú výučbu od kancelárskych aplikácií k programátorským zručnostiam. Ako dodáva Tkáčová, obohatenie výučby o UX pre ňu predstavuje vytvorenie logického premostenia na ceste od používateľa k finálnemu softvérovému produktu. „Nesnažme sa naučiť žiakov len programovať, ale zamerajme ich pozornosť na vytváranie digitálnych produktov pre budúcich používateľov so zameraním na ich potreby, aby vnímali veci v širších súvislostiach. Pochopenie UX tak znamená významný prínos v kreativizácii vyučovania v kontexte reálnych situácií zo života.

V Košiciach vzniká UX komunita

UX sa v posledných rokoch stáva „fenoménom“ aj na východe Slovenska. Čoraz viac firiem, škôl či jednotlivcov oň prejavuje záujem. Vzdelávanie v tejto oblasti však nie je u nás jednoduché, a tak v metropole východu vzniká UX Komunita – UX Košice. Jej cieľom je združovať ľudí, ktorým záleží, aby veci fungovali lepšie.


Ľubica Reváková

  • vyštudovala masmediálne štúdiá na UPJŠ v Košiciach
  • na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach pôsobí ako učiteľka mediálnych štúdií a vedúca odboru dizajn digitálnych aplikácií
  • s košickými dizajnérmi na východe rozbieha UX komunitu (UX Košice)

Pridajte komentár