Pozvánka: Využívanie a manažment duševného vlastníctva v podmienkach malých a stredných podnikov

technicom

V stredu 3. apríla 2019 sa v univerzitnom vedeckom parku Technicom uskutoční seminár Využívanie a manažment duševného vlastníctva v podmienkach malých a stredných podnikov.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Univerzitným vedeckým parkom Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach (UVP TECHNICOM) organizuje 3. apríla 2019 seminár, ktorého cieľom je oboznámiť účastníkov so službami, ktoré poskytujú ÚPV SR, WIPO a UVP TECHNICOM v oblasti duševného vlastníctva. Je určený pre podnikateľskú verejnosť, pre malé a stredné podniky a startupy. Účasť na tomto seminári je zadarmo.

Seminár budú viesť  slovenskí a zahraniční lektori, program začína o 9:00 hod. a končí o 17:15 hod. Rozoberanými témami seminára budú služby odboru pre spoluprácu s rozvinutými krajinami, úloha UVP Technicomu, ochrana inovatívnych riešení či firemné stratégie pre manažment duševného vlastníctva.

Prihlásiť sa môžete do 1. apríla 2019 vyplnením Prihlasovacieho online formulára.

Pridajte komentár