Spoločne v EÚ: Slovensko-Holandská Perspektíva

Pri príležitosti výročia 25 rokov bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ako aj nadchádzajúcich volieb do Európskeho Parlamentu, usporiada Holandské veľvyslanectvo rad seminárov Spoločne v EÚ: Slovensko-Holandská Perspektíva na troch slovenských univerzitách.

Semináre sa 12. a 13. marca uskutočnili v Bratislave na Paneurópskej Vysokej škole a v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela. Vo štvrtok 14. marca sa koná záverečný seminár v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.

Cieľom iniciatívy, ktorej úlohou bude nahliadnuť nielen do minulosti, ale aj do budúcna je zvýšenie povedomia o Európskej únii, jej úlohách a vplyve na každodenný život bežného občana členského štátu. Okrem bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom tak bude dôraz kladený predovšetkým na postavenie oboch krajín v EÚ, dôsledky členstva v únii či možnosti prehĺbenia spolupráce.

Súčasťou bude otvorenie seminára holandským veľvyslancom Henk Corom van der Kwastom spolu so zástupcom UPJŠ. Svoj pohľad na vybrané otázky poskytnú štyri osobnosti – Jaap de Zwaan, profesor európskeho práva na Erasmus University Rotterdam a bývalý riaditeľ Holandského inštitútu Clingendael; Duco Hellema, profesor histórie na University Utrecht; Vladimír Bilčík, riaditeľ EÚ programu v SFPA; a Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska.

Do projektu sa dokopy na celom Slovensku postupne zapojí približne 400 študentom zo siedmich univerzít a troch slovenských
regiónov. Okrem hostiteľských vysokých škôl iniciatívu podporili aj Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

tlačová správa

Pridajte komentár