Najväčšie IT vzdelávacie centrum v Košiciach navštívil štátny tajomník ministerstva školstva

T-Systems Slovakia Peter Krajňák duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je súčasťou vzdelávacieho systému na Slovensku od školského roka 2015/16 na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. V Košiciach ponúka duálne vzdelávanie zamerané na IT Stredná priemyselná škola elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia. Vzdelávacie centrum v priestoroch firmy navštívil minulý týždeň Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti, klastra Košice IT Valley a samotní študenti duálneho vzdelávania v T-Systems Slovakia z rôznych ročníkov. Cieľom tejto návštevy bolo predovšetkým oboznámenie sa štátneho tajomníka s poskytovaným duálnym vzdelávaním.

Jedno z najkvalitnejších duálnych vzdelávaní
Duálne vzdelávanie v T-Systems Slovakia je jedno z najkvalitnejších duálnych vzdelávaní na Slovensku, ktoré preberá aj prvky zahraničného, nemeckého, vzdelávania. Pre ministerstvo školstva sú to veľmi cenné informácie, pretože v ďalšom období treba tento systém štúdia zdokonaľovať. Pre študentov je duálne vzdelávanie jedna z vhodných možností na získanie dobrého vzdelávania. Sme radi, že dobré ohlasy sú zo strany firmy, ale aj zo študentov, ktorí tu študujú z regiónov východného Slovenska,” zhodnotil Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

IT sektor ako taký hodnotí ako prierezovú sféru, ktorá bude stále rásť, rozvíjať sa a jej dopyt po odborníkoch sa bude zvyšovať. Podľa jeho slov patrí T-Systems Slovakia spolu s automobilovou spoločnosťou Volkswagen medzi tie firmy, ktoré pripravili kvalitné základy duálneho vzdelávania na Slovensku vo svojich odvetviach.

Na stretnutí bola predstavená IKT spoločnosť a jej duálne vzdelávanie, nasledovala diskusia o vyššom odbornom vzdelávaní, jeho budúcnosti a možnostiach, ako viac propagovať túto formu štúdia medzi verejnosťou. Prítomnosť študentov využil Peter Krajňák na to, aby sa ich opýtal, prečo sa rozhodli pre duálne vzdelávanie, aké sú ich plány po absolvovaní štúdia a či sú so štúdiom spokojní. Napriek tomu, že motivácia vydať sa na cestu duálu nebola vždy rovnaká, všetci potvrdili to, že ich baví prax, reálne firemné prostredie a osobný rozvoj, ktorý im duálne vzdelávanie poskytuje.

Sme veľmi radi za návštevu, ktorá sa niesla v priateľskom a partnerskom duchu s veľmi zaujímavou diskusiou. Prejavený záujem nás teší a je ocenením našej práce v rámci duálneho vzdelávania, ktoré je dôležitým zdrojom našich budúcich zamestnancov,” vyjadril sa Juraj Girman, viceprezident T-Systems Slovakia a predseda správnej rady Košice IT Valley.

Praktické štúdium a rozvoj soft-skillových schopností
V súčasnosti vo firme duálne študuje 80 študentov odbor Počítačové systémy. Počas troch rokov štúdia sa študenti profilujú v jednej z troch špecializácií (sieťový/systémový/aplikačný špecialista) a svoje štúdium ukončia získaním titulu DiS., ktorý je ekvivalentom nemeckého certifikátu duálneho vzdelávania. Po úspešnom ukončení štúdia spoločnosť garantuje absolventovi isté pracovné miesto, dnes pracuje vo firme 58 absolventov.

Cieľom vyššieho odborného vzdelávania je poskytovať praktické vyučovanie zamerané na komplexnú prípravu študenta v budúcej profesii. Preto tvorí prax až 70 % štúdia. Vzdelávanie zabezpečuje 29 pedagógov SPŠ elektrotechnickej a 27 interných trénerov firmy, ktorí sú IT expertmi. Okrem odborných predmetov sa dualisti vzdelávajú aj v cudzích jazykoch a rozvíjajú svoje soft-skillové schopnosti na predmetoch ako zákaznícka orientácia či projektový manažment.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár