Local Hack Day Košice

Local Hack Day aj v Košiciach

V sobotu 1. decembra 2018 sa v čase od 9:00 do 21:00 hod. uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (Jesenná 5) Local Hack Day.

Ide o celosvetový hackathon, počas ktorého sa registrovaní účastníci zapoja do online seminárov, workshopov a mini-hier, spoznajú nových priateľov a spolu vytvoria kreatívny projekt – len za 12 hodín. Do globálneho eventu sa zápaja viac ako 40 krajín zo 7 kontinentov. Local Hack Day organizuje Major League Hacking (MLH).

Počas košického eventu sa môžete zúčastniť aj na zaujímavých prednáškach. O 14:00 hod. si môžete vypočuť Dana Kuchtu zo spoločnosti GlobalLogic a jeho tému Video segmentation using deep learning and Google Cloud Platform. Podvečer o 17:00 hod. zas Marián Dvorský z Google Inc. priblíži, prečo sú programy pomalé a čo sa s tým dá robiť.

Vítaní sú všetci – bez rozdielu na vek či skúsenosti. Vstup na toto podujatie je zadarmo.

Local Hack Day Košice
program Local Hack Day (FB Hack Košice)

tlačová správa

Pridajte komentár