Otvorením nového IT laboratória chcú motivovať študentov

NetLAB T-Systems Slovakia SOŠ Ostrovského

Na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 otvorili 19. novembra 2018 novú modernú IT učebňu NetLAB. Je výsledkom spolupráce školy, Košického samosprávneho kraja ako jej zriaďovateľa a spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá má s SOŠ Ostrovského dlhodobú spoluprácu.

Vytvorená IT učebňa je spoločné dielo so školou. Naša spoločnosť vníma ako najväčšiu medzeru v slovenskom školstve možnosť študenta získať počas štúdia nielen znalosti, ale aj zručnosti a skúsenosti. NetLAB je vhodná cesta na zjednodušenie získavania týchto zručností potrebných pre prax. Rovnako dôležité je vybaviť školy učebňami a priestormi, ktoré podnecujú k učeniu a ktoré ani žiak, ani učiteľ nevnímajú negatívne. Tento NetLAB má šancu stať sa takýmto motivátorom,” vyjadril sa Martin Džbor, vedúci oddelenia stratégie spoločnosti T-Systems Slovakia.

NetLAB SOŠ Ostrovského

reklama


Rozvíjajúce sa odvetvie

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý vyzdvihol IT sektor, zamestnávajúci v súčasnej dobe vyše 11 000 ľudí v regióne, ako jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich sa odvetví „Na to, aby sa tento sektor aj ďalej rozvíjal, mu potrebujeme vytvoriť vhodné podmienky. Som veľmi rád, že naša škola v spolupráci s T-Systems vytvára zázemie pre študentov, aby sa vzdelávali v IT sektore a aby si v tejto oblasti našli aj uplatnenie,“ vyjadril sa Rastislav Trnka.

Prispeli aj študenti

Stavebné úpravy NetLAB-u a jej pripojenie na siete zabezpečila SOŠ Ostrovského a Košický samosprávny kraj. Zaujímavé je, že o dizajn a vizuálne prevedenie laboratória sa postarali svojím návrhom samotní žiaci školy, ktorí ho budú využívať.

Modernými technológiami v podobe 18 notebookov, monitorov a príslušenstva, 2 zariadeniami telepresence a riadením VoIP prispelo T-Systems Slovakia.

NetLAB otvoril za spoločnosť T-Systems Slovakia Martin Džbor, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ Ostrovského.
NetLAB otvoril za spoločnosť T-Systems Slovakia Martin Džbor, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ Ostrovského.

Participácia nielen pre učiteľov

Nová učebňa prispeje k väčšej motivácii žiakov študovať IT a zároveň umožní prepojenie teórie s praxou. Naším zámerom je umožniť výučbu v NetLAB-e nielen pre našich žiakov a pedagógov, ale aj pre odborníkov z oblasti. Týmto spôsobom chceme pripraviť a motivovať žiakov a pedagogických zamestnancov k aktívnej participácii na duálnom vzdelávaní,” hovorí Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ Ostrovského.

Pri škole je zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a sieťové technológie, ktoré poskytuje vzdelávanie v oblasti informačných technológií aj žiakom ostatných stredných škôl, pedagógom a zamestnancom firiem v regióne.

tlačová správa

Pridajte komentár