Keď počítače musia zabíjať

Píše sa rok 2035 a roboty sú súčasťou takmer každej domácnosti. Riadia sa základnými pravidlami, ktoré im definoval spisovateľ Izák Assimov už v päťdesiatych rokoch 20. storočia vo svojej poviedke Runaround. Sú...

Dress code v IT sektore

Firemná kultúra je dôležitým faktorom, ktorý vplýva na spokojnosť zamestnancov spoločností nielen v IT sektore, ale aj v iných oblastiach. Súčasťou firemnej kultúry je aj predpísaný dress code, ktorým sa riadia...