Prihláste sa do newslettra! Každé dva týždne tipy na články, pozvánky na akcie a súťaže.

Newsletter odštartujeme prvým rozoslaním v januári 2020.

Webináre vedeckého parku

Čas sa aktuálne vďaka koronavírusu COVID-19 do značnej miery zastavil takmer na celom svete, inak to nie je ani v akceleračnom programe StartupCentra TUKE. Univerzitný vedecký park TECHNICOM sa rozhodol napriek...